Publicēts: 2020-07-06 07:45:00 CEST
Latvijas Gāze
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par AS “Latvijas Gāze” akciju dividendēm

2020. gada 9. jūlijs ir Ieraksta datumus, uz kuru tiks fiksēts AS “Latvijas Gāze” (GZE1R, ISIN kods LV0000100899) akcionāru saraksts dividenžu saņemšanai.  

Tādējādi 2020. gada 8. jūlijs ir Ex-datums, sākot ar šo datumu iegādātās akcijas, par kurām ir pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, dividendes nesaņems.

AS “Latvijas Gāze” 2020. gada 10. jūlijā veiks dividenžu izmaksu 0,44 EUR apmērā uz vienu akciju.


AS “Latvijas Gāze” apliecina, ka:

- dividendēs izmaksātā peļņa ir iegūta pēc 2018. gada 1. janvāra;

- nav piemēroti nosacījumi, kas ļauj AS “Latvijas Gāze” uzņēmuma ienākuma nodokļa bāzi samazināt saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 13. pantu.


Papildu informācija:

Madara Ventere
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
Tālrunis: + (371) 67 369 281
E-pasts: investor.relations@lg.lv

www.lg.lv