Paskelbta: 2017-07-10 08:54:24 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2017 m. birželio mėnesį

2017 m. birželio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 10,9 mln. EUR arba 35% didesni negu 2016 m. birželio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2017 m. sausio - birželio mėn. buvo 56,8 mln. EUR arba 51% didesni negu per tą patį laikotarpį 2016 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102