Published: 2020-11-30 08:45:00 CET
Baltika
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

Muudatused juhatuses

Baltika Grupi Nõukogu valis AS Baltika juhatuse liikmeks Triinu Tarkini, kelle volitused algavad 1. detsembrist 2020 ja kehtivad 3 aastat.

Triinu Tarkin on töötanud AS Baltika finantsosakonnas alates detsembrist 2011, esialgu finantskontrollerina ja hiljem finantsjuhina. Triinu Tarkinil on bakalaureusekraad Estonian Business School’ist ja magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist. Ta töötas auditi- ja konsultatsiooniteenusaid pakkuva organisatsiooni PwC jaoks Eestis ja Austraalias aastatel 2005–2011. Triinu Tarkin ei kuulu teiste äriühingute juhtorganitesse. Hetkeseisuga ei oma Triinu Tarkin Baltika aktsiaid.

Alates 01 detsembrist 2020 on AS Baltika juhatus kaheliikmeline: Flavio Perini ja Triinu Tarkin.


Flavio Perini

Juhatuse liige, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com