Avaldatud: 2020-04-21 07:00:00 CEST
LHV Group
Kvartaliaruanne

LHV Groupi 2020. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

2020. aasta esimeses kvartalis teenis AS LHV Group kokku 7,5 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. Pank teenis I kvartalis 8,1 miljonit eurot puhaskasumit ja varahalduse kahjum oli 0,6 miljonit eurot.

LHV Group maksis esimeses kvartalis 2,8 miljonit eurot tulumaksu. Grupi omakapitali tootluseks kujunes 14%.

Konsolideerimisgrupi I kvartali puhaskasum oli 2,5 miljoni euro võrra suurem kui eelmisel aastal ning 1,1 miljoni euro võrra suurem, kui 2019. aasta IV kvartalis.

Grupi konsolideeritud netolaenuportfell kasvas kvartaliga 52 miljoni euro võrra (+3%; +465 miljonit eurot 2019. aasta IV kvartalis) 1,74 miljardi euroni. Konsolideeritud hoiused kasvasid 252 miljoni euro võrra (+9%; +166 miljonit eurot IV kvartalis) 2,95 miljardi euroni. Seejuures kasvasid maksevahendajatega seotud hoiused 129 miljoni euro võrra, hoiuseplatvormidelt lisandus 45 miljonit eurot ja tavaklientide hoiused kasvasid 78 miljoni euro võrra. LHV poolt juhitud fondide koondmaht kahanes kvartaliga 30 miljonit eurot (-2%; +46 miljonit eurot IV kvartalis) 1,34 miljardi euroni.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"LHV jaoks olid aasta esimesed kolm kuud tegused ning heade tulemustega, kuid koroonaviiruse mõjud sisalduvad selles ainult vähesel määral. Kvartali lõpus järsult halvenenud majanduskeskkonna tõttu on märksa olulisemaks muutunud vaade tulevikule. Majandustulemustega koos avalikustame ka uuendatud finantsplaani, milles on arvestatud eriolukorra mõju majandusele ja meie tegevusele.

Panga vaates olid I kvartali märksõnadeks Apple Pay turuletoomine, Balti aktsiate tehingutasude kaotamine ja turgude volatiilsusest tingituna rekordiline aktiivsus väärtpaberivahenduses. Oluliseks sündmuseks oli riigivõlakirjade kaudu riigi abimeetmete finantseerimine summas 200 miljonit eurot, millelt LHV ei teeni intressi. Panga klientide arv kasvas 14 400 võrra. Tänaseks on kliendilepingu sõlminud ka 90% Danske laenuportfelli ülevõtmisega lisandunud klientidest.

Laenudest kasvasid I kvartalil enim ettevõtluslaenud ja kodulaenud. Hoiuseid lisandus laiapõhjaliselt. Laenude allahindluse kulu ulatus I kvartalis 1,0 miljoni euroni. Samas suurendab majanduskeskkonna muutumine oluliselt II kvartali allahindlusi. LHV teatas juba märtsi esimeses pooles ettevõtetest klientidele maksepuhkuse andmisest, samuti alustasime eraisikute laenutoodetele lihtsustatud korras maksepuhkuste pakkumist. Me ei muuda maksepuhkuste ajal laenulepingute tingimusi ning eraklientidele pakutakse maksepuhkust lepingutasuta.

Varahalduse esimese kvartali kahjumit mõjutas dividendidelt tasutud tulumaks, oluliselt on vähenenud teenustasutulu. Viimaste kuude finantsturgude langus on LHV aktiivselt juhitud pensionifonde mõjutanud kõige vähem. Pensionifondide juhtimisel oleme seni lähtunud loogikast, et pikaajaliselt on kõige olulisem kapitali säilitamine, mis tagab hea lähtekoha, et varade praegustelt hinnatasemetelt jõulisemalt investeerida. Aktiivsete pensioniklientide hulk kasvas kvartaliga enam kui 1100 võrra.

I kvartalil teatasime ka plaanist siseneda kahjukindlustusturule ja koos partneriga luua kindlustusselts AS LHV Kindlustus. Ettevõtmisega planeerime keskenduda Eesti turule. Kindlustusseltsi kliendid saavad olema eelkõige LHV Panga ja Euronicsi kliendid, vähemal määral ka teised. Tänaseks oleme saanud loa koondumisele Konkurentsiametilt ja jätkame järgmiste sammudega, et aasta pärast juba aktiivselt kindlustusvallas tegutseda.

LHV kapitaliseeritus ja likviidsus on tugeval tasemel. Võrreldes eelmise finantskriisiga on Euroopa pankade kapitalitasemed kasvanud kaks korda. LHV ei ole siin erand, meie esimese taseme omavahendid on tasemel 14% ning kogu kapitali adekvaatsus 18%. Likviidsuse osas ületavad hoiused laenusid üle kahe korra. Seejuures on LHV likviidsuse struktuur hajutatud, koosnedes Eesti klientide, finantsvahendajate ning mitme hoiuseplatvormi kaudu kaasatud hoiustest. Rahastamisvõimalusi veelgi hajutava ning kulusid alandava pandikirjade projektiga oleme graafikus, loodame neid emiteerida suve alguses.

Halvenenud majanduskeskkonda arvestades mõjutavad meid välistest teguritest enim majanduse taastumise kiirus, riiklikud meetmed ettevõtete ja eraisikute finantssuutlikkuse tagamisel ning keskpankade otsused. Täpsema ülevaate meie tulevikuvaatest annab uuendatud finantsplaan."


Kasumiaruanne, tuhandetes eurodesI kv 2020IV kv 20193 kuud 20203 kuud 2019
   Neto intressitulu16 32413 27016 32310 945
   Neto teenustasutulu6 5086 4276 5076 225
   Neto finantstulud-389170-389178
   Muud tegevustulud365836-23
Tulud kokku22 47819 92522 47717 324
   Personalikulu-5 769-5 236-5 770-4 553
   Kontorikulud-278-277-278-229
   IT kulud-729-861-729-629
   Turunduskulud-475-443-475-708
   Muud tegevuskulud-3 924-4 543-3 922-2 987
Kulud kokku-11 176-11 361-11 174-9 105
Ärikasum11 3038 56411 3038 219
Kasum enne allahindlusi11 3038 56411 3038 219
   Laenude allahindlus-1 011-1 546-1 011-951
   Tulumaksukulu-2 809-586-2 809-2 265
Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt tegevustelt7 4836 4327 4845 002
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt0000
Puhaskasum7 4836 4327 4845 002
   Vähemusosaluse osa404713404312
  Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist7 0785 7197 0794 690


Bilanss, tuhandetes eurodesmärts.20dets.19märts.19
   Raha ja raha ekvivalendid1 284 1821 271 153764 778
   Finantsvarad231 32140 96226 205
   Laenud klientidele1 746 2051 693 1381 001 963
   Laenude allahindlus-7 296-6 104-11 216
   Nõuded klientide vastu2 7803 5517 275
   Muud varad30 14829 21229 308
Varad kokku3 287 3413 031 9121 818 313
      Nõudmiseni hoiused2 357 4632 189 4781 422 738
      Tähtajalised hoiused595 948511 437144 266
      Saadud laenud25 68725 64721 638
   Võlgnevused klientidele2 979 0982 726 5621 588 642
   Muud kohustused26 09324 32122 325
   Allutatud laenud75 00075 00050 900
Kohustused kokku3 080 1912 825 8831 661 866
Omakapital207 150206 028156 447
   sh vähemusosaluse osa4 1905 2183 234
Kohustused ja omakapital kokku3 287 3413 031 9121 818 313


Kvartalitulemuste ja uuendatud finantsplaani tutvustamiseks korraldab LHV Group investorkohtumise, mis seekord viiakse läbi vebinari vormis veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu. Virtuaalne investorkohtumine toimub 21. aprillil kell 9.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Registreeruda saab aadressil https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_JzDz7iVZQ0eE0grJLBlX_g.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 450 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 217 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 178 000 aktiivset klienti.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

Manused


LHV Group investoresitlus 2020-Q1-ET.pdf
LHV Group faktiraamat 2020-Q1-ET.pdf
LHV Group vahearuanne 2020-Q1-ET.pdf