English Lithuanian
Paskelbta: 2022-10-24 08:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2022 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2022 finansinių metų dvylikos mėnesių pardavimai rugsėjo – rugpjūčio mėn. sudarė 100 738 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 99 364 tūkst. EUR).

Grupės 2022 finansinių metų dvylikos mėnesių grynasis pelnas siekė 1 488 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 172 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 8 545 tūkst. EUR, prieš metus buvo 5 517 tūkst. EUR.  

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2022 m. finansinių metų ketvirtojo ketvirčio birželio – rugpjūčio mėn. pardavimai sudarė 27 857 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 27 851 tūkst. EUR.

Grupės 2022 finansinių metų ketvirtojo ketvirčio birželio – rugpjūčio mėn. grynieji nuostoliai siekė 4 060 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynieji nuostoliai siekė  1 831 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) buvo neigiamas ir siekė -1 763  tūkst. EUR, prieš metus buvo
-388  tūkst. EUR.  


         Kontaktinis asmuo:

         Finansų vadovas

         Edgaras Kabečius

         Tel +370 (5) 2525700

PriedaiAtsakingu asmenu patvirtinimas_2022-10-20_LT.pdf
Sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2022 m. dvylika menesiu pasibaigusiu 2022 m. rugpjucio 31 d.pdf