Published: 2020-04-30 15:41:21 CEST
Invalda INVL
Metinė informacija

„Invaldos INVL” 2019 m. audituota metinė informacija

Skelbiame „Invaldos INVL” (toliau gali būti vadinama Bendrove) 2019 m. audituotą metinę informaciją, atsakingų asmenų patvirtinimą bei Bendrovės Audito komiteto ataskaitą.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com

Priedai


Invalda_INVL_2019_metine_informacija-s0429-1.pdf
Audito komiteto_Ataskaita_Invalda INVL_2020-04-30.pdf
Pagrindiniai duomenys_Invalda INVL_2019.pdf
Atsakingu_asmenu_patvirtinimas-s0429-1.pdf