English Estonian
Avaldatud: 2022-03-01 15:02:51 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Vaatlusmärke lisamine AS Silvano Fashion Group aktsiatele

Tallinn, Eesti, 2022-03-01 15:02 CET --

Nasdaq Tallinn otsustas 01. märtsil 2022. a lisada AS-i  AS Silvano Fashion Group aktsiatele (SFG1T, ISIN kood: EE3100001751) vaatlusmärke Reglemendi osa „Järelevalve“ punktis 3.5.4.8 sätestatud alustel seoses oluliste muudatustega emitendi turusektoris.

Börsi Reglemendi osa “Järelevalve” (edaspidi: JV) punkti 3.5 alapunktide kohaselt on Börsil õigus lisada kauplemissüsteemis ja oma veebilehel kuvatavale kauplemisinformatsioonile väärtpaberi tähise juurde vaatlusmärge, juhtimaks turul osalejate tähelepanu väärtpaberi või selle emitendiga seotud olulist tähtsust omada võivale asjaolule. 

JV punkti 3.5.4.8. kohaselt on vaatlusmärke lisamise üheks asjaoluks emitendi või tema väärtpaberitega seotud muu olulist tähtsust omada võiv asjaolu, sealhulgas, kuid mitte ainult olulised muudatused emitendi tegevuses või turusektoris, emitendi väärtpaberite turuhinna ebaharilikud kõikumised või muutused.

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.