Paskelbta: 2015-04-28 17:52:05 CEST
LITGRID
Metinė informacija

Litgrid AB ir jos dukterinių įmonių konsoliduotasis metinis pranešimas ir finansinė ataskaita 2014

Vilnius, Lithuania, 2015-04-28 17:52 CEST -- Teikiame 2015 m. balandžio 24 d. Litgrid AB eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintą metinę informaciją. 

         Vilija Railaitė
         „Litgrid“ komunikacijos vadovė
         Tel. 8 613 19977
         El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu


Litgrid metine ataskaita 2014.pdf