Paskelbta: 2020-11-23 13:31:34 CET
UAB Capitalica Baltic Real Estate Fund I
Vadovų sandoriai

Pranešimai apie vadovo sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

Vilnius, 2020-11-23 13:31 CET -- Capitalica Baltic Real Estate Fund I, Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB, įmonės kodas 304407861, buveinės adresas: Laisvės pr. 3, LT-04215 Vilnius, Lietuva.

Capitalica Baltic Real Estate Fund I gavo vadovo pranešimą apie sandorį dėl įmonės išleistų vertybinių popierių (pridedama).  

Daugiau inormacijos:

Andrius Barštys

„Capitalica Asset Management“ generalinis direktorius

Andrius.Barstys@capitalica.lt  

+370 612 30260

 


Pranesimas 002.pdf