English Latvian
Publicēts: 2023-01-04 11:21:44 CET
VEF
Finanšu kalendārs

AS VEF finanšu kalendārs 2023.gadam

2023.gadā  AS VEF plāno publicēt :

- nerevidētā starpperioda  saīsinātā finanšu informācija  par  03 mēnešu periodu,

 kas noslēdzas  2023.gada 31.martā    -   2023.gada 22.nedēļā ( līdz 31.05.23 ) ;

- nerevidēts  starpperioda saīsinātais  finanšu  pārskats   par  06 mēnešu periodu ,  

kas noslēdzas    2023.gada 30.jūnijā     - 2023.gada  35.nedēļā  ( līdz 31.08.23) ;

- nerevidētā starpperioda saīsinātā  finanšu informācija  par  09 mēnešu periodu ,

kas noslēdzas    2023.gada 30.septembrī   - 2023.gada  48.nedēļā ( līdz 30.11.23 )  ;

 

  AS VEF valde.