English Latvian
Publicēts: 2023-02-22 16:03:20 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS „Latvenergo” zaļo obligāciju iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

Nasdaq Riga valde š.g. 22. februārī pieņēma lēmumu ar 2023. gada 23. februāri uzsākt AS „Latvenergo” zaļo obligāciju kotēšanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums AS „Latvenergo”
Emitenta saīsinātais nosaukums ELEK
Vērtspapīra ISIN kods LV0000802684
Vērtspapīra dzēšanas datums 22.02.2029
Nominālvērtība 1 000 EUR
Iekļaujamo obligāciju skaits 50 000
Emisijas apjoms 50 000 000 EUR
Kupona procentu likme (%) 4,952 %
Kupona izmaksas datumi Reizi 22. februārī
Biržas tirdzniecības kods ELEK0495229A

 

AS “Latvenergo” paziņojumos pieejams 2022. gada 20. aprīļa prospekts, tā 2022. gada 20. septembra papildinājumi, kā arī obligāciju emisijas galīgie noteikumi.
 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Tallinn AS un AB Nasdaq Vilnius