Paskelbta: 2021-02-04 15:01:00 CET
LITGRID
Tarpinė informacija

LITGRID AB 2020 m. 12 mėnesių neaudituotos sutrumpintos Bendrovės finansinės ataskaitos

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorė LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, Lietuva) skelbia 2020 metų sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas.

Pagrindiniai 2020 m. finansiniai rodikliai:

  • Pajamos – 208,0 mln. Eur (2019 m. – 185,3 mln. Eur);
  • EBITDA – 52,4 mln. Eur (2019 m. – 23,7 mln. Eur);
  • Grynasis pelnas – 27,1 mln. Eur (2019 m. 4,1 mln. Eur).

Pagrindiniai 2020 m. veiklos rodikliai:

  • Perduota elektros energija šalies poreikiams – 10,089 TWh (2019 m. – 10,277 TWh);
  • Operatoriaus atsakomybei priskiriamų tiekimo nutraukimų vidutinė trukmė (angl. average interruption time, AIT) – 0,177 min. (2019 m. – 1,13 min.);
  • Operatoriaus atsakomybei priskiriamas neperduotos energijos kiekis (angl. energy not supplied, ENS) – 5,251 MWh (2019 m. – 32,337 MWh);

Pridedama:

  1. Sutrumpintos Bendrovės finansinės ataskaitos;
  2. Pranešimas žiniasklaidai.

Daugiau informacijos:

Jurga Eivaitė, „Litgrid“ komunikacijos projektų vadovė
+370 613 19977
jurga.eivaite@litgrid.eu

PriedaiPranesimas ziniasklaidai.pdf
LITGRID FA 2020-12-31 LT.pdf