Avaldatud: 2018-04-24 07:00:00 CEST
LHV Group
Kvartaliaruanne

LHV Groupi 2018. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

2018. aasta esimese kolme kuuga teenis AS LHV Group 4,3 miljonit eurot puhaskasumit: pank teenis 3,6 miljonit eurot, varahaldus 0,7 miljonit eurot ja Leedu äriüksus Mokilizingas 0,2 miljonit eurot kasumit. LHV Group maksis I kvartalis tulumaksu summas 2,0 miljonit eurot. LHV Groupi omakapitali tootlus oli esimeses kvartalis 12,4%.

Konsolideerimisgrupi kasum oli 2,5 miljoni euro võrra väiksem kui 2017. aasta IV kvartalis ja 0,8 miljoni euro võrra väiksem kui aasta tagasi, 2017. aasta I kvartalis.

Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas aasta esimese kolme kuuga 34 miljoni euro võrra (+5%; +77 miljonit eurot IV kvartalis) 766 miljoni euroni. Konsolideeritud hoiused kasvasid 188 miljonit eurot (+12%; +269 miljonit eurot IV kvartalis) 1725 miljoni euroni. Selle hulgas kasvasid maksevahendajatega seotud hoiused 126 miljoni euro võrra.

LHV poolt juhitud fondide koondmaht kasvas kvartaliga 24 miljoni euro võrra (+2%; +35 miljonit eurot IV kvartalis), ulatudes 1127 miljoni euroni.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"Esimeses kvartalis on jätkunud möödunud aastast ülekanduvad trendid. LHV tugevaid alustrende on toetamas ka Eesti majanduskeskkond. Majanduskasv on hoogustunud, siseriiklikke riske maandavad tasakaalus eelarve, avaliku sektori madal võlatase ning positiivne välistasakaal. Peamiste riskidena saab välja tuua kinnisvarasektori kõrge arendusmahu. Krediiditurg on püsinud tugevana.

Peame tugevaks tulemuseks, et LHV klientide arv suureneb – panga klientide arv kasvas kvartaliga 6000 võrra ning aktiivsete pensioniklientide arv 1200 võrra. Uuringufirma Dive uuringust saime kinnituse, et LHV teeninduse kvaliteet on väga heal tasemel ning ajakiri Euromoney valis LHV privaatpanganduse Eesti parimaks.

Uutest toodetest tulime turule Tervise- ja ilulaenuga ning Sisustuslaenuga. Aitasime turule tuua Telia poolt arendatud mTasku.
I kvartalis avasime LHV panga Ühendkuningriigi filiaali. Londoni filiaali eesmärk on panga finantsvahendajate ärisuuna arendamine.
Märtsis teavitasime uue Eestisse investeeriva II samba pensionifondi loomisest. Sobivate investeeringute korral paigutab fond kuni 100% varadest Eestisse, investeerides aktiivselt nii aktsiatesse, võlakirjadesse, kinnisvarasse kui ka teistesse fondidesse.

Grupi 2018. aasta I kvartali konsolideeritud kasumit summas 4,3 miljonit eurot mõjutas tulumaks summas 2,0 miljonit eurot ning IFRS standardi kasutusevõtmisest tingitud mudelipõhiste allahindluste suurenemine. LHV Varahalduse dividendimaksega LHV Groupile kaasnes tulumaksukulu 1,1 miljonit eurot ning LHV Panga dividendimaksega kaasnev tulumaksukulu ulatus 0,8 miljoni euroni.

Veebruaris avalikustasime esmakordselt lisaks käesoleva aasta finantsplaanile ka pikaajalise viieaastase finantsprognoosi. LHV on jätkuvalt kiiresti kasvav ettevõte, mille toetamiseks suurendasime veebruaris kontsernisiseselt LHV Panga aktsiakapitali 10 miljoni euro võrra.

Panga kasum konsolideeritud tasemel oli I kvartalis 3,6 miljonit eurot. Seejuures iseloomustas esimest kvartalit jätkuv klientide aktiivsus ning laenude ja hoiuste kasv. Panga klientide koguarv lähenes 140 000-le.
Panga laenuportfell kasvas I kvartalis 34 miljoni euro võrra. I kvartali laenude allahindluse kulu kasv 0,9 miljoni euroni on olulises osas seotud IFRS 9-le üleminekuga 2018. aasta alguses.
Varahalduse kasum oli esimeses kvartalis 0,7 miljonit eurot, olles mõjutatud dividendide maksmisega kaasnenud tulumaksukulust.
Leedu äriüksuse Mokilizingase kasum oli esimeses kvartalis 0,2 miljonit eurot, mis on 1,1 miljonit vähem kui 2017. aasta IV kvartalis. Laenuportfell suurenes kvartaliga 10 miljonit eurot 60 miljoni euroni. Portfelli krediidikvaliteet püsib stabiilsena.

Esimese kvartali lõpus avalikustasime AS-i Inbank poolt tehtud pakkumise "UAB Mokilizingas" osade omandamiseks. Tänaseks oleme pakkumise vastu võtnud. LHV-le kuuluvate aktsiate väärtuseks on 7,5 miljonit eurot. Osaluse müügiga teenib AS LHV Group 3 miljonit eurot erakorralist kasumit, mistõttu kavatseme üle vaadata 2018. aasta finantsplaani. Uuendatud finantsplaani avalikustame 17. mail."

Kasumiaruanne, EURt I kv 2018IV kv 2017I kv 2017
   Neto intressitulu10 1959 8688 164
   Neto teenustasutulu6 2325 9875 285
   Neto finantstulud-87-421396
   Muud tegevustulud-45-23
Tulud kokku16 33715 43913 822
   Personalikulu-4 142-3 945-3 590
   Kontorikulud-494-499-437
   IT kulud-552-570-416
   Turunduskulud-890-1 356-1 107
   Muud tegevuskulud-2 802-2 117-2 145
Kulud kokku-8 880-8 486-7 695
Ärikasum7 4576 9536 127
Kasum enne allahindlusi7 4576 9536 127
   Laenude allahindlus-1 18640-94
   Tulumaksukulu-2 014-201-983
Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt tegevustelt4 2566 7915 050
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt000
Puhaskasum4 2566 7915 050
   Vähemusosaluse osa3061 107581
  Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist3 9515 6844 469


Bilanss, EURt märts.18dets.17märts.17
   Raha ja raha ekvivalendid1 071 822961 212348 474
   Finantsvarad57 09156 63468 609
   Laenud klientidele774 760740 169551 233
   Laenude allahindlus-9 111-8 125-5 571
   Nõuded klientide vastu12 2509 8022 587
   Muud varad24 02813 16511 952
Varad kokku1 930 8391 772 856977 284
      Nõudmiseni hoiused1 598 6061 409 662668 350
      Tähtajalised hoiused126 749127 267129 863
      Saadud laenud6 0186 00090
   Võlgnevused klientidele1 731 3731 542 929798 303
   Muud kohustused26 79671 07335 081
   Allutatud laenud30 90030 90030 900
Kohustused kokku1 789 0691 644 902864 284
Omakapital141 770127 955113 000
   sh vähemusosaluse osa7 0277 8945 900
Kohustused ja omakapital kokku1 930 8391 772 856977 284


AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded.

LHV Group korraldab I kvartali majandustulemuste tutvustamiseks investorkohtumise, mis leiab aset 24. aprillil algusega kell 18 LHV Tallinna kliendikontoris (Tartu mnt 2, I korrus). Osalemiseks palume registreeruda aadressil https://fp.lhv.ee/academy/503.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 380 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab 140 000 klienti. LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 178 000 aktiivse kliendi.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

Manused


Faktiraamat EST 2018-Q1.pdf
LHV Group 2018-Q1 Investoresitlus EST.pdf
LHV Group vahearuanne 2018-Q1.pdf