English Estonian
Avaldatud: 2022-01-10 13:46:32 CET
Elmo Rent
Börsiteade

Elmo Rent AS avalikustab pakkumisdokumendi lisa

Elmo Rent AS teatas 27. detsembril 2021 aktsiate täiendavast avalikust pakkumisest ning avalikustas pakkumisdokumendi.

Kuivõrd seoses väärtpaberituru seaduse muudatustega, millega tõsteti prospektivaba pakkumise piirmäära, kehtib emitendile kohustus lähtuda kuni 13. novembrini 2019 kehtinud väärtpaberituru seaduse § 17 lõikes 4 nimetatud õigusaktis sätestatust, avalikustab Elmo Rent AS käesolevaga pakkumisdokumendi lisa.

Pakkumisdokumendi lisas on koondatud kokku dokumendid, millele pakkumisdokument viitab, võimaldamaks investorile kompaktsemat ülevaadet emitendist. Varasemalt investoritele avaldatud info, s.h. pakkumise ajakava, finantstulem, prognoosid ei ole algselt teavitatuga võrreldes muutunud.

 

Pakkumisdokumendi lisa on lisatud käesolevale teatele ning tehakse kättesaadavaks Elmo Rent AS koduleheküljel www.elmorent.ee/investeeri

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

 

Julia Nekrassova

ELMO Rent AS

 

E-mail: julia@elmorent.ee


Pakkumisdokumendi lisa.est.2021-01-10.pdf