Paskelbta: 2021-06-08 16:00:00 CEST
Klaipedos Nafta
Kita informacija

Dėl socialinės atsakomybės ataskaitos

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN), naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų terminalų operatorė, informuoja apie parengtą socialinės atsakomybės ataskaitą už 2020 metus. Ataskaita parengta remiantis tarptautiniais „Global Reporting Initiative“ (GRI) standartais.

Dėl išsamesnės informacijos apie KN socialinę atsakomybę kreipkitės į Orintą Barkauskaitę, KN Komunikacijos vadovę, tel. +370 611 279 85.


PRIDEDAMA: 2020 m. Socialinės atsakomybės ataskaita.


Indrė Kisielienė, l. e. p. Finansų direktorė, +370 686 162 76.


PriedasKN CSR ataskaita 2020.pdf