English Lithuanian
Paskelbta: 2024-03-29 08:00:00 CET
AB "Vilniaus baldai"
Pusmečio informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2024 finansinių metų šešių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2024 m. finansinių metų šešių mėnesių rugsėjo – vasario mėn. pardavimai sudarė 53 462 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio pardavimai – 48 869 tūkst. EUR.

Grupės 2024 m. finansinių metų pirmojo pusmečio rugsėjo – vasario mėn. grynasis pelnas siekė 6 702 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis nuostolis – 2 048 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 10 030 tūkst. EUR, prieš metus buvo 1 025 tūkst. EUR.

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2024 m. finansinių metų antrojo ketvirčio gruodžio – vasario mėn. pardavimai sudarė 23 362 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 20 434 tūkst. EUR.

Grupės 2024 m. finansinių metų antrojo ketvirčio gruodžio – vasario mėn. grynasis pelnas sudarė 2 535 tūkst. EUR., praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis nuostolis siekė 1 469 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 4 103 tūkst. EUR, prieš metus buvo 33 tūkst. EUR.

Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Egidijus Žvaliauskas
Tel +370 (5) 2525700


PriedaiAB VILNIAUS BALDAI 2024 finansiniu metu sesiu menesiu veiklos rezultatai ir sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas 2024-03-28.pdf