Paskelbta: 2021-05-19 08:00:00 CEST
INVL Technology
Pranešimas apie esminį įvykį

„INVL Technology“ praneša apie depozitoriumo keitimo proceso sustabdymą

„INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad 2021 m. gegužės 18 d. pateikė prašymą Lietuvos banko Finansų rinkos Priežiūros tarnybai (toliau – „Priežiūros institucija“) sustabdyti Bendrovės prašymo dėl leidimo pakeisti Bendrovės depozitoriumą, nagrinėjimą, kol nebus patikslinta Bendrovės sutartis su naujuoju depozitoriumu.

2021 m. balandžio 29 d. Bendrovės eilinis visuotinio akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pakeisti Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėją iš AB SEB bankas į AB Šiaulių bankas. Įgyvendinant šį sprendimą, 2021 m. balandžio 29 d. Bendrovė kreipėsi į Priežiūros instituciją su prašymu leisti pakeisti Bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėją.

Tačiau gavus informaciją iš AB Šiaulių bankas ir Priežiūros institucijos apie poreikį patikslinti kai kurias depozitoriumo sutarties projekto nuostatas, 2021 m. gegužės 18 d. Bendrovė priėmė sprendimą prašyti Priežiūros institucijos sustabdyti prašymo nagrinėjimą, kol nebus atliktos atitinkamos korekcijos.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt