English Lithuanian
Paskelbta: 2021-11-24 09:09:21 CET
Ignitis grupė
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimą

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, valdyba, 2021 m. lapkričio 24 d. šaukia neeilinį visuotinį Grupės akcininkų susirinkimą (toliau – NVAS).

NVAS įvyks 2021 m. gruodžio 15 d. (trečiadienį) 15.00 val. (Vilniaus laiku), Laisvės pr. 10, Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia – 14.00 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 14.45 val. (Vilniaus laiku).

Atvykstantiems į NVAS būtina turėti asmens tapatybės dokumentą. Įgaliotam atstovui papildomai būtina turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

NVAS darbotvarkė, kuri yra išsamiau pristatyta pridedamame pranešime, yra:

  • dėl AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto narių išrinkimo;
  • dėl pritarimo Tuuleenergia Osaühing 100 procentų akcijų paketo perleidimui UAB „Ignitis renewables“.

Dėl tebesitęsiančio neužtikrintumo dėl COVID-19 pandemijos ir galiojančių apribojimų, Grupė:

  • prašo informuoti apie ketinimą dalyvauti NVAS asmeniškai ne vėliau kaip 2 darbo dienos prieš NVAS (arba iki 2021 m. gruodžio 13 d. imtinai) el. paštu IR@ignitis.lt;
  • pasilieka teisę neleisti dalyvauti NVAS tiems akcininkams, kurie neturės asmeninių apsaugos priemonių, arba tiems, dėl kurių sveikatos būklė kyla pagrįstų abejonių;
  • ragina akcininkus nedalyvauti NVAS tiesiogiai – vietoje to balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto jį pateikiant Grupei, nes fizinio dalyvavimo NVAS sąlygos gali keistis, atsižvelgiant į teisinių reikalavimų pasikeitimus, susijusius su COVID-19, apie kuriuos Grupė praneš interneto svetainėje https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas.

Bendrąjį balsavimo biuletenį ir informaciją apie jo pasirašymą ir pateikimą galima rasti Grupės interneto svetainėje: https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas.

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel@ignitis.lt

PriedaiBendrasis balsavimo biuletenis.docx
Pranesimas apie neeilini akcininku susirinkima.docx