Publicēts: 2015-10-16 15:12:46 CEST
Ventspils nafta
Būtiskas līdzdalības iegūšanas vai zaudēšanas paziņojumi

Par saņemto informāciju no Euromin Holdings (Cyprus) Limited par obligāto akciju atpirkuma piedāvājumu

 2015. gada 15. oktobrī AS “Ventspils nafta” angļu valodā publiskoja saņemto informāciju no uzņēmuma akcionāra Euromin Holdings (Cyprus) Limited ("Euromin"). Zemāk tekstā tā tulkojums latviešu valodā.

AS “Ventspils nafta” ir saņēmusi informāciju no “Euromin”, kurā akcionārs norāda, ka obligātā akciju atpirkuma piedāvājumā, kas publiskots prospektā 2015. gada 15. oktobrī, nav pareizi novērtēta AS “Ventspils nafta” piederošo aktīvu vērtība.

AS “Ventspils nafta” ir informēta, ka "Euromin" ieskatā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) veiktais AS "Ventspils nafta" novērtējums, vērtējot obligāto akciju atpirkuma piedāvājumu, ir neprecīzs un neatbilst starptautiski atzītiem grāmatvedības standartiem (IFRS) un ES direktīvai 2004/25/EC.

“Euromin” ir pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, bet to var izdarīt tikai saskaņā ar FKTK noteikto akcijas atpirkuma cenu, kurā ņemti vērā iestādes aprēķini. “Euromin” ir informējis AS “Ventspils nafta”, ka šis atkārtotais un nosacījumam pakļautais akciju atpirkuma piedāvājums ir izteikts “spiediena apstākļos”, apzinoties, ka pretējā gadījumā tiktu ierobežotas "Euromin" likumīgās akcionāra tiesības. 

Saskaņā ar “Euromin” sniegto informācija AS “Ventspils nafta” akcionārs nodos šo lēmumu izvērtēšanai Latvijas administratīvajām tiesām (un, ja nepieciešams Eiropas Savienības Tiesai).

 

Par AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu. 

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA “”Ventspils nafta” termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē. 

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.

 

         Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
         AS "Ventspils nafta"
         Tālrunis: +371-25959447
         E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
         www.vnafta.lv