Publicēts: 2020-10-30 08:18:02 CET
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Akcionāru sapulces sasaukšana

Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2020.gada 30.11 ārkārtas akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti.

Latvija, 2020-10-30 08:18 CET -- Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2020.gada 30.11 ārkārtas akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492


Lemumu projekti_lvl_.doc
LJMC_atalgojuma politika_LV_.pdf