Avaldatud: 2018-12-13 13:56:30 CET
Arco Vara
Finantskalender

Arco Vara 2019. aasta finantskalender

Arco Vara AS avaldab 2019. aastal konsolideeritud finantstulemused järgmistel kuupäevadel:

14.02.2019:  2018. aasta IV kvartali auditeerimata vahearuanne
04.04.2019:  2018. majandusaasta auditeeritud aruanne
09.05.2019:  2019. aasta I kvartali auditeerimata vahearuanne
08.08.2019:  2019. aasta II kvartali auditeerimata vahearuanne
07.11.2019:  2019. aasta III kvartali auditeerimata vahearuanne.

Kristel Tumm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4662
kristel.tumm@arcorealestate.com