English Lithuanian
Paskelbta: 2022-07-18 11:11:37 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2022-07-18 įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000650053
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB04024C
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB04024C
Atsiskaitymo data 2022-07-20
Išpirkimo data 2024-04-17
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,4
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 1,370
Vidutinis svertinis pelningumas, % 1,440
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 1,550
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 135 450 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 8 000 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 100 000 000,00
Apyvarta, EUR 98 324 893,12

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.