Publicēts: 2021-10-08 16:33:04 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS „ Attīstības finanšu institūcija Altum” obligāciju iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

Nasdaq Riga valde š.g. 8. oktobrī pieņēma lēmumu, ar 2021. gada 11. oktobri uzsākt AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” obligāciju kotēšanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums AS „ Attīstības finanšu institūcija Altum”
Emitenta saīsinātais nosaukums ALTM
Vērtspapīra ISIN kods LV0000870095
Vērtspapīra dzēšanas datums 08.10.2026
Nominālvērtība 1 000 EUR
Iekļaujamo obligāciju skaits 20 000
Kupona procentu likme (%) 0,443%
Kupona izmaksas datumi Reizi gadā 8. oktobrī
Biržas tirdzniecības kods ALTM004426A

   

AS „ Attīstības finanšu institūcija Altum” obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts un galīgie noteikumi pieejami šeit.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Tallinn AS un AB Nasdaq Vilnius