Danish
Offentliggjort: 2024-03-20 17:20:33 CET
PFA Invest
Forløb af generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest har den 20. marts 2024 afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjorte dagsorden.

Ledelsens beretning og årsrapporten for 2023 blev godkendt af generalforsamlingen den 20. marts 2024, der samtidig godkendte udbytteudlodning.

Udbytteudbetalingen på følgende afdelinger blev foretaget aconto til investorerne på baggrund af bestyrelsesbeslutning af 8. februar 2024:

Afdeling ISIN Udbytte (kr. pr. andel)
Indeks Mellemlange Obligationer  DK0060700433 0,00
Kreditobligationer DK0060446896 0,00
Indeks High Yield Obligationer DK0061804424 4,60
Indeks Investment Grade Obligationer DK0061804507 1,70
Danske Aktier DK0060446623 8,90
Globale Aktier DK0060446706 0,00
Balance A DK0060522829 0,00
Balance AA DK0060814366 0,00
Balance B DK0060446979 0,00
Balance C DK0060622884 0,00

Udbytterne fragik afdelingernes indre værdi den 9. februar 2024 med valør den 13. februar 2024. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til a conto udbytte var den 8. februar 2024. Første dag for handel med de enkelte afdelinger eksklusive ret til a conto udbytte var den 9. februar 2024.

Bestyrelsens honorar for 2023 blev samtidig godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændringer af vedtægterne. Generalforsamlingen godkendte de fremsatte forslag, herunder:

  • Sletning af sætningen ”Investeringer i danske aktier skal ske gennem direkte investering i danske selskaber” i vedtægternes § 6, stk. 9.
  • Navneændring for afdelingen Indeks High Yield Obligationer til ”Indeks High Yield Obligationer – under afvikling”
  • Navneændring for afdelingen Indeks Investment Grade Obligationer til ”Indeks Investment Grade Obligationer – under afvikling”

Ændringerne afventer Finanstilsynets godkendelse.

Til bestyrelsen valgtes nyt bestyrelsesmedlem Lone Mørch idet bestyrelsesformand Peter Engberg Jensen ikke ønskede at genopstille. Bestyrelsesmedlem Jørgen Madsen blev desuden genvalgt.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt som revisor for foreningen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Lone Mørch som formand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Investeringsforeningen PFA Invest