Julkaistu: 2014-06-27 11:25:00 CEST
Componenta Oyj
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Componentan ylimääräisen yhtiökokouksen päätös

Componenta Oyj Pörssitiedote 27.6.2014 klo 12.25

Componenta Oyj:n 27.6.2014 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 9 000 000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 31 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja yhdessä varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää enintään 6 000 000 osakkeen osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta kanssa noin 51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen. Yhtiö on aiemmin ilmoittanut käynnistäneensä rahoitusjärjestelyt, joiden tarkoituksena on uudelleen rahoittaa yhtiön korollisten velkojen lainakanta uusilla pitkäaikaisilla rahoitusinstrumenteilla. Järjestelyt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja ne on tarkoitus saattaa päätökseen kesä-heinäkuun vaihteessa. Rahoitusjärjestelyillä ja niiden yhteydessä mahdollisesti toteutettavan osakeannin tavoitteena on pienentää yhtiön rahoituksen kustannuksia ja turvata yhtiön kehityksen kannalta riittävä rahoitus ja maksuvalmius.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 asti. Valtuutus ei kumoa aikaisempaa varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2014 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiön toimitusjohtajan yhtiökokouksessa pitämä katsaus on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.componenta.com.

Helsinki 27. kesäkuuta 2014

COMPONENTA OYJ
 

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.


tiedote_27062014_componenta_ylimaar_yk_paatos.pdf