Published: 2021-03-15 12:25:13 CET
Amber Grid
Pranešimas apie esminį įvykį

Correction: „Amber Grid“ informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2021 m. investuotojo kalendorius

„Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867, adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva. 

Atsižvelgiant į tai, kad „Amber Grid“ yra pasirengusi ir skelbs 2020 metų audituotas finansines ataskaitas, taikydama vieno elektroninio ataskaitų formato techninius reikalavimus (ESEF; angl. European Single Electronic Format), patikslinamos „Amber Grid“ pranešimo apie akcininkų susirinkimo sušaukimą, 2020 m. audituotos metinės informacijos paskelbimo ir eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų datos.

„Amber Grid“ 2021 metais veiklos rezultatus skelbia šia tvarka:

• 2021.02.04 – 2020 m. 12 mėnesių tarpinė informacija;
• 2021.03.31 – pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir auditorių patvirtintų 2020 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei metinis pranešimas;
• 2021.04.23 – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
• 2021.05.05 – 2021 m. 3 mėnesių tarpinė informacija;
• 2021.08.06 – 2021 m. 6 mėnesių tarpinė informacija;
• 2021.11.05 – 2021 m. 9 mėnesių tarpinė informacija.


Daugiau informacijos:

Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt