Publicēts: 2019-01-16 09:51:18 CET
PATA Saldus
Izmaiņas akciju kapitālā un balstiesībās

Vērtspapīru notikums - akciju nominālvērtības maiņa

Ar šo AS “PATA Saldus” paziņo, ka 2018. gada 3. decembra ārkārtas akcionāru sapulcē tika apstiprināti grozījumi statūtos, saskaņā ar kuriem sabiedrības akciju nominālvērtība tiek mainīta no EUR 1,40 uz EUR 0,70. 2018.gada 18. decembrī statūtu jaunā redakcija tika reģistrēta Uzņēmumu reģistrā.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar statūtu grozījumiem vienas akcijas nominālvērtība ir noteikta EUR 0,70, sabiedrības akciju skaits tiks palielināts divas reizes. Šo izmaiņu veikšanai noteiktais Ieraksta datums ir 2019. gada 28. janvāris, kas nozīmē, ka visiem akcionāriem, kuriem uz 2019. gada 28. janvāra dienas beigām piederēs sabiedrības akcijas, 2019.gada 29. janvārī akciju skaits tiks dubultots.

Pielikumā jaunā apstiprināto statūtu redakcija.

Akciju raksturlielumi un būtiska informācija1:

Akciju ISIN kods pirms nominālvērtības maiņas LV0000100154
Akciju ISIN kods pēc nominālvērtības maiņas LV0000101681
Jaunā akciju nominālvērtība 0,70 EUR
Akciju skaits pēc nominālvērtības maiņas 774 272
Pēdējā tirdzniecības diena ar ISIN kodu pirms nominālvērtības maiņas 24.01.2019
Ieraksta datums 28.01.2019
Izpildes datums 29.01.2019

 1Informācija tiek sniegta tikai par tām akcijām, kas atrodas publiskā apgrozībā Nasdaq Riga Otrajā sarakstā.
 

Papildus informācija:

Kontaktinformācija:
Valdes priekšsēdētājs Andris Krastiņš
Tālrunis: +37163807072
E-pasts:
info@patasaldus.lv


PATA_SALDUS_Statuti 2018_G.pdf