Julkaistu: 2020-10-29 13:15:00 CET
Componenta Oyj
Yhtiökokouksen päätökset

Componentan ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj Pörssitiedote 29.10.2020 klo 14.15

Componenta Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 29.10.2020 Vantaalla. Ylimääräinen yhtiökokous päätti antaa yhtiön hallitukselle tarvittavat valtuudet päättää merkintäetuoikeusannista. Yhtiökokous päätti yhtiön osakkeiden yhdistämisestä sekä siihen liittyvästä lunastuksesta, joiden yhteydessä yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta siten, että jokaiset yhtiön viisikymmentä osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeeksi yhtiön uusia osakkeita luovuttamalla sekä yhtiön osakkeita lunastamalla. Osakkeiden yhdistämiseen liittyen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan yhtiön hallituksen myöhemmin päättämänä yhdistämispäivänä arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen.

Valtuutus merkintäetuoikeusantiin

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 237 269 224 uuden osakkeen antamisesta merkintäetuoikeusannin toteuttamiseksi. Osakkeet tarjotaan merkittäväksi yhtiön osakkeen-omistajille siinä suhteessa kuin heillä on yhtiön osakkeita merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivänä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää mahdollisesti merkitsemättömien osakkeiden toissijaisesta tarjoamisesta muille osakkeenomistajille tai muille henkilöille merkittäväksi. Valtuutusta voidaan käyttää vain yhden merkintäetuoikeusannin toteuttamiseen.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista merkintäetuoikeusantiin liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta korkeintaan 30.6.2021 asti. Valtuutus ei kumoa aikaisemmin päätettyjä osakeantivaltuutuksia.

Hallitus suunnittelee merkintäetuoikeusannin toteuttamista vuoden 2020 loppuun mennessä.

Osakkeiden yhdistäminen ja siihen liittyvä lunastus sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön osakkeiden yhdistämisestä ja siihen liittyvästä lunastuksesta sekä valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista seuraavasti:

Yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta siten, että jokaiset yhtiön viisikymmentä (50) osaketta yhdistetään yhdeksi (1) osakkeeksi luovuttamalla yhtiön uusia osakkeita ja lunastamalla yhtiön osakkeita.

Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista, jossa yhtiön uusia osakkeita luovutetaan vastikkeetta siten, että jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisesta osakkeiden lukumäärästä tehdään jaollinen 50:llä hallituksen myöhemmin päättämänä osakkeiden yhdistämispäivänä. Yhtiön osakkeenomistajilleen luovuttamien osakkeiden enimmäismäärä on 49 kerrottuna yhtiön osakkeita sisältävien arvo-osuustilien kokonaismäärällä yhdistämispäivänä. Osakeantivaltuutuksen enimmäismäärä on 400 000 osaketta. Enimmäismäärä perustuu hallituksen laatimaan arvioon yhtiön osakkeenomistajien määrästä. Osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta korkeintaan 30.6.2021 asti. Valtuutus ei kumoa aikaisemmin päätettyjä osakeantivaltuutuksia. Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeiden vastikkeettomaan luovuttamiseen liittyvistä seikoista ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen rajoissa.

Samanaikaisesti edellä mainitun yhtiön uusien osakkeiden luovuttamisen kanssa yhtiö lunastaa kaikilta yhtiön osakkeenomistajilta yhdistämispäivänä vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy lunastussuhteen 49/50 mukaisesti, tarkoittaen, että jokaista 50 yhtiön osaketta kohden lunastetaan 49 yhtiön osaketta. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen liittyvistä asioista. Yhtiön osakemäärän vähentämisen yhteydessä lunastetut yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen jälkeen yhtiön hallituksen päätöksellä.

Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen yksittäisen osakkeen arvoa kasvattamalla ja osakkeen hinnanmuodostuksen tehostaminen. Hallitus katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on siten yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista ja osakkeiden yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakkeiden lunastamiselle ja suunnatulle osakeannille on erityisen painava taloudellinen syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.

Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan yhtiön hallituksen myöhemmin päättämänä yhdistämispäivänä arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen. Yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsinki Oy:ssä keskeytetään tarvittaessa väliaikaisesti teknisten järjestelyiden tekemiseksi kaupankäyntijärjestelmässä Yhdistämispäivän jälkeen.

Hallituksen on tarkoitus toteuttaa osakkeiden yhdistäminen yllämainitun merkintäetuoikeusannin toteuttamisen jälkeen. Suunnattu osakeanti ja osakkeiden yhdistäminen eivät edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Componenta Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com viimeistään 12.11.2020 alkaen.
 

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

 

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka operatiiviset toiminnot sijaitsevat Suomessa. Componenta valmistaa laajalla teknologiaportfoliollaan muun muassa valettuja, koneistettuja tai koneistamattomia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat paikallisia sekä globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.