Paskelbta: 2020-05-12 19:00:00 CEST
K2 LT
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

AB „K2 LT“ gavo pranešimą apie su valdybos nariu Vyteniu Labanausku, su juo susiejusių asmenų Aisčio Labanausko, Elzės Barboros Labanauskaitės, Vykinto Labanausko ir valdybos nario Redo Kristanavičiaus sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtas bylas).

Bernardas Vilkelis
Direktorius

bernardas@k2lt.lt

 


Pranesimas apie emitento vadovu sandorius 2020-05-12 VL LT.pdf
Pranesimas apie emitento vadovu sandorius 2020-05-12 AL LT.pdf
Pranesimas apie emitento vadovu sandorius 2020-05-12 VykL LT.pdf
Pranesimas apie emitento vadovu sandorius 2020-05-12 Redas LT.pdf
Pranesimas apie emitento vadovu sandorius 2020-05-12 EBL LT.pdf