Paskelbta: 2020-04-29 16:02:51 CEST
Siauliu Bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Šiaulių banko subordinuotos obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas: Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva.

2020 m. balandžio 29 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą 2020 m. balandžio 30 d. įtraukti AB Šiaulių banko obligacijas į Skolos vertybinių popierių sąrašą Banko prašymu.

Papildoma informacija apie obligacijų emisiją:

Bendrovės pavadinimasAB Šiaulių bankas
Bendrovės trumpinysSAB
ISIN kodasLT0000404287
Emisijos galiojimo pradžia2019-12-23
Išpirkimo diena2029-12-23
Bendra nominali emisijos vertė20 000 000 EUR
Obligacijų skaičius2 000
Obligacijos nominali vertė10 000 EUR
Metinė palūkanų norma6,15%
Pavedimų knygos trumpinysSABB061529A
Palūkanų mokėjimo dienosgruodžio 23 d. nuo 2020 iki 2029 m.
Prekybos sąrašasSkolos vertybinių popierių sąrašas

AB Šiaulių banko obligacijų prospektą ir kitus susijusius dokumentus galima rasti Šiaulių banko 2020-04-28 pranešime bei Šiaulių banko tinklalapyje www.sb.lt Banko investuotojams skirtoje skiltyje.

Šiaulių bankas atkreipia investuotojų dėmesį į tai, kad į prekybą įtraukiamos obligacijos yra subordinuotos, ir jų atžvilgiu gali būti taikomi veiksmai arba priemonės, kurių gali imtis sprendimo teisę turinčios institucijos, jei Bankas susidurtų su rimtomis finansinėmis problemomis, dėl ko būtų priimtas sprendimas pertvarkyti banką. Jei kompetentinga institucija pasinaudotų gelbėjimo privačiomis priemonėmis priemone, investicijos į obligacijas vertė gali sumažėti, įskaitant iki nulio, kas reikštų, kad investuotojai prarastų visą arba dalį savo investicijos į obligacijas arba atitinkamai ji visa ar jos dalis gali būti konvertuota į paprastąsias akcijas ar kitas nuosavybės priemones.

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tomas.varenbergas@sb.lt, +370 5 2032 200