Avaldatud: 2021-04-12 16:09:11 CEST
Tallinna Vesi
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

AS Tallinna Vesi nõukogu liikmete volituste algus

Viitega AS-i Tallinna Vesi 31.03.2021 börsiteatele “Muudatused AS Tallinna Vesi nõukogus” informeerime, et nõukogu liikmete Priit Koidu ja Niall Patrick Mills’i volituste alguskuupäev on 12.04.2021 ning mõlema volitused kehtivad kolm aastat.

Laura Korjus
AS Tallinna Vesi
Kommunikatsioonijuht
(+372) 62 62 271
laura.korjus@tvesi.ee