English Estonian
Avaldatud: 2023-01-19 15:30:00 CET
TKM Grupp
Kvartaliaruanne

2022. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm)Q4/22Q4/21yoy12m/2212m/21yoy
Supermarketid161,8151,46,8%594,9569,04,5%
Kaubamaja33,732,73,1%105,293,412,6%
Autokaubandus34,429,616,2%146,8145,80,7%
Turvasegment2,92,322,5%9,88,220,1%
Kinnisvara1,61,510,2%6,25,317,2%
Müügitulud kokku234,4217,57,7%862,8821,65,0%
       
Supermarketid4,96,3-22,7%12,920,5-37,1%
Kaubamaja2,00,3585,1%2,3-0,7-429,7%
Autokaubandus2,21,636,5%10,77,443,8%
Turvasegment0,0-0,1-106,0%0,10,0385,0%
Kinnisvara3,24,1-22,2%11,312,1-6,9%
IFRS 16-0,6-0,452,8%-2,3-2,9-19,6%
Maksueelne kasum/kahjum kokku11,611,9-2,1%34,936,5-4,2%

Grupi 2022. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 234,4 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 7,7%. 2022. aasta müügitulu oli 862,8 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2021. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 821,6 miljonit eurot, 5,0%. Grupi 2022. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 10,6 miljonit eurot, mis oli 9,2% madalam eelnenud aasta võrreldava perioodi kasumist. Grupi 2022. aasta puhaskasum oli 29,5 miljonit eurot, mis jäi eelnenud aasta tulemusele alla 7,9%. Maksueelne kasum oli 2022. aastal 34,9 miljonit eurot, mis jäi aasta varasemale alla 4,2%.

Grupi neljanda kvartali majandustulemused näitasid võrreldes kolmanda kvartaliga positiivset arengut. Müügitulu kasv sai veidi hoogu juurde ning kasumi langus pidurdus. Võrreldes aasta varasemaga kasvasid neljandas kvartalis kõikide segmentide müügitulud. Suurima kasvu tegi neljandas kvartalis autosegment, kus autode kättesaadavuse paranemine elavdas kogu autoturgu. Suure hinnasurve taustal suutis Grupp tänu heale varude juhtimisele ning läbimõeldud müügikampaaniatele hoida endiselt tugevat müügimarginaali. Jätkus energiakulude kasv, mis suurendas võrreldavaid kulusid aasta jooksul 10,0 miljoni euro võrra andes lõviosa teenuste kulude kasvust. Energiakulude kasv oli samuti peamiseks põhjuseks segmentide kasumi pidurdumisel mõjutades negatiivselt enim supermarketite segmendi kasumit. Kinnisvarasegmendis toimus neljandas kvartalis iga-aastane kinnisvarainvesteeringute ümberhindlus, kus varade väärtuse kasv oli aasta varasemast 1,3 miljoni euro võrra madalam, viies segmendi kvartalikasumi langusesse. Grupi 2022. aasta puhaskasumit vähendas 2,3 miljoni euro võrra IFRS 16 kohane rendilepingute arvestuslik kahjum (2021. aastal oli vastav näitaja 2,9 miljonit eurot). Kõrgest inflatsioonist tulenevalt on suurenenud töötajate palgakasvu ootused. Grupi tööjõukulud kasvasid neljandas kvartalis 8,6%, seejuures vähenes tegevuste optimeerimise tulemusena töötajate arv 0,8%. Ehkki Grupi 2022. aasta EBITDA (kasum enne finantstulusid ja -kulusid ning amortisatsiooni) vähenes vaid 1,5% võrreldes aasta varasemaga, kahanes Grupi rahavoog äritegevusest oluliselt. Suurim rahaline panus tehti 2022. aasta alguseks tühjaks ostetud autokaubanduse segmendi laovarude normaliseerimiseks. Lisaks avaldas olulist mõju seadusest tulenev maksetähtaegade lühenemine toidukaubanduses ning sellega seotud võlgade vähenemine hankijatele.

Oktoobris avati Tallinna lähedal Tabasalus uus Selveri kauplus, mis oli kohaliku kogukonna poolt väga oodatud. Tabasalu Selver oli üks esimesena avatud uue 13 000 ruutmeetrise teenindus- ja büroopinnaga ning A energiaklassiga Tabasalu Keskuse kaubanduspindu. Neljandas kvartalis läbis põhjaliku tervikrenoveerimise Krooni Selver, kus renoveeriti kõik ruumid: ladu, müügisaal, kontori- ja olmeruumid, mis said uue planeerigu kõige kaasaegsemaid ja keskkonnasäästlikumaid tehnoloogilisi lahendusi silmas pidades. Müügisaal viidi üle Selveri uue sisekujundusega kontseptsioonile. Jätkusid edasiarendused augustis valminud Partnerkaadri äpile, mis oli üheks klientide poolt enim oodatuimaks digiarenduseks. Partnerkaardi äpp täidab kõiki Partnerkaardi funktsioone, töötab ostupuldi ja makselahendusena. Jätkuvalt on fookuses kasvava nõudlusega Grupi e-poodide platvormide uuendamine ning teenuste arendamine. Septembris integreeriti eSelveri platvormile varasemalt eraldi keskkonnast tellitavad Selveri Köögi peolaua tooted, võimaldades klientidel nii toidupoe kui peolaua sortimenti mugavalt ühe tarnega kohale tellida oluliselt laienenud tellimuspiirkonda. Lõppesid ehitustööd Pirita Selveri hoone katusele päikeseenergia tootmise pargi rajamiseks, kus elektrienergiat kasutatakse omatarbimiseks. Sarnane park on rajamisel ka Viimsi Keskuse katusele. 2022. aasta esimese poolaasta üheks suuremaks müügipinna uuendusprojektiks oli esimeses kvartalis uuendatud Naistemaailma avamine Kaubamaja Tallinna müügimajas, kus uuenduse sai nii füüsiline keskkond kui ka kaubamärkide valik. Juunis avati Tallinnas Lasnamäel uus Priisle Selver. Septembris avati Pärnu Keskuses uuenenud kontseptiooniga täielikult renoveeritud I.L.U. pood, oktoobris avati uuenenud kauplus ka Rocca al Mares. Vastavalt strateegilisele otsusele lõpetada jalatsitega kauplemine eraldiseisvates jalatsipoodides, suleti teise kvartali lõpuks kõik ABC Kinga ja SHU kauplused.

Supermarketid

Supermarketite ärisegmendi 2022. aasta konsolideeritud müügitulu oli 594,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 4,5%. Neljanda kvartali konsolideeritud müügitulu oli 161,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 6,8%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2022. aastal 0,42 tuhat eurot, kasvades võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga 3,7%. Neljandas kvartalis oli vastav näitaja 0,45 tuhat eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 4,7%. Võrreldavate kaupluste vaates oli 2022. aastal kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile 0,43 tuhat eurot, kasvades võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga 3,7%. Neljandas kvartalis oli vastav näitaja 0,46 tuhat eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 4,3%. Kauplustest tehti 2022. aastal 43,7 miljonit ostu, mis oli baasaastast 2,2% enam.

1. oktoobrist ühines Selveri Köök e-Selveri tellimiskeskkonnaga. Selveri Köögi tootmismaht jõudis aasta esimestel kuudel pandeemiaeelse taseme lähedale, kuid inflatsioon ning tarbijate kindlustunde märkimisväärne vähenemine tõid endaga sügise hakul taas kaasa tarbimismahu languse eelkõige magustoitude ning peolaua toodetes.

2022. aasta neljandas kvartalis oli konsolideeritud maksueelne kasum 4,9 miljonit eurot, olles baasperioodist 1,4 miljonit eurot väikesem. Konsolideeritud puhaskasum oli 5,9 miljonit eurot, paranedes aasta varasemaga 2,8%. 2022. aasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 12,9 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 7,6 miljonit eurot. Puhaskasum 2022. aastal oli 11,7 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 6,6 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult.

2022. aasta majandustulemusi mõjutas Tallinnas Priisle ja Tabasalu Selverite supermarketite avamisest lisandunud käive ning avamiseks tehtud ühekordsed kulud ja investeeringud. Samuti mõjutas tulemusi Rakveres, Krooni Selveri renoveerimiseks sulgemine ja selle projektiga seotud ühekordsed kulutused ning investeeringud. Supermarketite segmendi tulemused olid oluliselt mõjutatud kiirenenud inflatsioonist, Ukraina sõjast ja võrdlusbaasis sisalduvatest Covid-19 mõjudest. 2022. aasta võrdlusbaas oli madalam Selver ABC kaupluste rebrändimisega kaasnenud kulude ja kaupluste ajutiste sulgemiste negatiivsete mõjude võrra. Võrdlusbaas oli kõrgem ühe suletud kaupluse ja 2021. aasta tervisekriisi harjal oluliselt kõrgema e-kaubanduse ja tööstuskaupade baasi võrra I poolaastal. Kõrge toidukaupade inflatsiooni foonil süvenes neljandas kvartalis toidukaupade mahulise müügi langus. Hindade kasvu tingis suuremalt jaolt toiduainete tootjapoolsed hinnatõusud ja ettevõtete tegevuskulusid kasvatanud energiakandjate kallinemine, mis omakorda kanduvad edasi toodete ning teenuste lõpphindadesse. Inflatsiooni mõju maandavad kliendid suuremas mahus kampaaniatoodete ostmisega. Soodushindadega toodete osakaal ostukorvis tõusis neljandas kvartalis ligi poolele ostukorvist. Aasta viimases kvartalis kasvas e-kaubanduse käive jaekäibega ligilähedases tempos, kuid kogu aasta jäi teise kvartali suurest langusest mõjutatuna 3% alla 2021. aasta taseme. Hinnasurvele vastukaaluks on Selver teinud tegevusi efektiivsuse kasvatamiseks. Renoveerimiste käigus on seadmed vahetatud keskkonna- ja energiasäästlikemate vastu. Aasta vältel viidi iseteeninduskassad kõikidesse kauplustesse. Kolmandas kvartalis lansseeritud Partnerkaardi aplikatsioon leidis klientide poolt väga intensiivset kasutust. Arendatud on erinevaid IT lahendusi, mis avaldasid positiivset mõju tööjõuefektiivsusele ning kaupade käitlemise põhiprotsessile. Segmendi majandustulemusi mõjutas tugevalt elektrihinna oluline tõus (kasv 12 kuuga 8,4 miljonit eurot), andes segmendi tegevuskuludesse olulise mahuga kulukasvu. Erakordselt kõrge inflatsioonitase on kaasa toonud ka tugeva surve töötasude tõusule, mille kasvmäär on olnud müügitulu kasvust kiirem.

09.08.2022 ühinemisotsusega viid läbi TKM Grupi sisene restruktureerimine, mille käigus ühinesid Selver AS ja TKM King AS. TKM King AS kustutati ühinemise järgselt äriregistrist. Ühinemise hetkeks olid kõik TKM King AS jaekauplused suletud ja TKM King AS hulgikaubanduse ärisuund ühendati Selver AS-iga. Ühinemine Selver AS majandustulemustele olulise kaaluga mõju ei avalda.

2023. aasta jaanuaris alustatakse renoveerimistöödega Tartus, Ringtee Selveris ja suletakse mitte ootuspäraste majandustulemustega kauplus Saaremaal.

Kaubamajad

Kaubamajade segmendi 2022. aasta müügitulu oli 105,2 miljonit eurot, ületades eelnenud aasta müügitulu 12,6%. Neljandas kvartalis oli Kaubamajade segmendi müügitulu 33,7 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest parem 3,1%. Segmendi 2022. aasta maksueelne kasum oli 2,3 miljonit eurot. Kasum suurenes aastaga 3,0 miljonit eurot. Neljanda kvartali maksueelne kasum oli 2,0 miljonit eurot, olles eelnenud aasta sama perioodi tulemusest 1,7 miljoni euro võrra parem.

Kaubamaja müügimajade 12 kuu keskmine müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 0,3 tuhat eurot kuus, mis on 18% kõrgem, kui eelmise aasta samal perioodil. Aruandeaasta esimese poole üheks suurimaks uudiseks Kaubamaja klientidele oli uuendatud Naistemaailma avamine Tallinna müügimajas, kus uuenduse sai nii füüsiline keskkond kui ka kaubamärkide valik. Üha enam iseloomustavad klientide ostukäitumist märksõnad kvaliteet, kestlikkus ja planeerimine – kauplusi külastatakse läbimõeldumalt ning korraga tehakse suuremaid oste. Viimasel aastal kasvas jõudsalt füüsiliste poodide külastatavus, mis viitab koroonahirmu leevenemisele ning huvile nautida ostukogemust ka kauplustes koha peal. Märgatav aktiivsus on olnud samuti välisturistidest külastajate seas. Kesklinna piirkonna kaubandust ja aja veetmist on elavdanud ka uus Tallinna müügimaja Toidumaailma eristuv kontseptsioon, kus eelkõige hinnatakse pakutavat kvaliteetset ning unikaalset kaubakooslust. Möödunud aasta kampaaniaid saadavad edukad müügitulemused ning ka kaupade kõrgem läbimüügiprotsent. Suvel lansseeris Kaubamaja jätkusuutlike toodete märgistuse projekti „Maailm. Üks ja ainus“, mis aitab e-poes teha kestlikke valikuid. Märgistus on saanud klientide poolt väga sooja vastuvõtu osaliseks. Detsembrikuust alates võttis Kaubamaja esimese suurema jaekaubandusettevõttena kasutusele tekstiilijääkidest valmistatud ringluspakendid, mida saab taaskasutada kuni 20 korda. Eesmärk on vähendada e-kaubandusest tingitud pakendiprügi, pakkudes klientidele võimalust jätkusuutlikumalt toimetades karbid uuesti ringlusesse lasta. Kaubamaja lõpetas aasta eduka jõuluhooajaga ning kogus heategevusprojekti raames MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammile toetussumma, et korraldada laste leinateotuslaagreid 2023. aastal.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2022. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 2,3 miljonit eurot, kasvades 2021. aasta sama perioodiga võrreldes 13,2%. Neljandas kvartalis 2022. aastal oli kasum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2021. aasta võrreldava perioodi tulemusest vähem 0,04 miljoni euro võrra. Neljanda kvartali olulisemaks sündmuseks oli uuendatud kontseptsiooniga Rocca al Mare I.L.U. kaupluse avamine, mille käigus lisandus kaupluse valikusse 27 uut ilubrändi, peamiselt suurenes nahahoolduse ja eksklusiivsete parfüümide ala. 2022. aasta müügitulu oli 6,7 miljonit eurot, mis on 2021. aasta sama perioodiga võrreldes 20,7% enam. 2022. aasta kasum oli 0,3 miljonit eurot, mis oli 2021. aasta tulemusest parem 0,03 miljonit eurot. Aasta olulisemateks märksõnadeks on IL.U. kontseptsiooni- ja brändiuuenduse väljatöötamine ning investeeringud Pärnu ja Rocca al Mare kaupluste kaasajastamiseks.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2022. aasta müügitulu oli 146,8 miljonit eurot, mis ületas eelnenud aasta müügitulu 0,7%. Neljanda kvartali 34,4 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat sama perioodi müügitulu 16,2%. Aastaga müüdi kokku 5 134 uut sõidukit, sellest neljandas kvartalis 1 139 sõidukit. Segmendi 2022. aasta puhaskasum oli 9,4 miljonit eurot, olles 2,4 miljoni euro võrra suurem aasta varasemast kasumist. Segmendi 2022. aasta maksueelne kasum oli 10,7 miljonit eurot, ületades 2021. aasta maksueelset kasumit 3,3 miljoni euro võrra. 2022. aasta neljanda kvartali maksueelne kasum oli 2,2 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 0,6 miljonit eurot parem.

2022. aasta lõppes Grupi autosegmendile edukalt. Kõigi autosegmendi ettevõtete tulemused ületasid 2021. aastat ja kokkuvõttes lõpetati aasta uue kasumirekordiga. Sellele andsid oma panuse kindlasti uued ärisuunad nagu meie klientide poolt hästi vastu võetud sõidukite täisteenusrendi teenus, Lätis järjest kasvav Škoda äri ja Leedus KIAde müük ning teenindus. 2022. aastat tervikuna saatsid uute autode tarneraskused, mis samas andsid võimaluse teenida suuremat kasumimarginaali. KIA sõidukite tarne ja saadavus oli mõnevõrra parem, kui  teistel esindatavatel brändidel nagu Škoda ja Peugeot. Samas oli elektri- ja hübriidautode osakaal seoses nende piiratud saadavusega meie turul müükides endiselt marginaalne.

KIA sõidukitega on segment kindlustanud endale postisooni Baltikumi autoturu TOP 4 hulgas. Eestis olid KIAd läbimüügilt kolmandal kohal. Müüduimad mudelid olid KIA Sportage linnamaastur ja KIA Ceed mudelipere. Uutest mudelitest on 2023. aastal valikusse oodata ennekõike KIA E-Niro elektriautot ja Peugeot 408 keskklassi SUV’d. Samuti on lisandumas valikusse mitmeid Škoda mudeliuuendusi.

Turvasegment

Turvasegmendi 2022. aasta neljanda kvartali grupiväline müügitulu oli 2,9 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 22,5%. Segment jäi neljandas kvartalis tegevusega nulli, kuid tulemus oli eelmise aasta sama perioodi tulemusest parem 0,1 miljonit eurot. Turvasegmendi 2022. aasta grupiväline müügitulu oli 9,8 miljonit eurot, kasvades eelnenud aastaga võrreldes 20,1%. 2022. aasta maksueelseks kasumiks on 0,1 miljonit eurot. Maksueelne kasum suurenes eelnenud aastaga võrreldes 0,1 miljoni euro võrra.

Neljas kvartal oli kõigi ärivaldkondade vaates edukas. Kõige kiiremat kasvu näitas tehnikaprojektide valdkond, kus õnnestus realiseerida mitmed suured projektid, mis erinevatel põhjustel aasta esimeses pooles viibisid. 2022. aasta tervikuna oli edukas, kasvasid nii ettevõtte käive kui kasum. Tugevas kasvus oli teenuste portfell ja väikses languses turvatehnika projektide ehitus. Suuri väljakutseid pakkusid pea kõigi sisendhindade kasvud ja tööjõupuudus, millega ettevõte suutis toime tulla läbi mahtude ja efektiivsuse kasvu.

Kinnisvarad

Kinnisvara segmendi 2022. aasta grupiväline müügitulu oli 6,2 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 17,2%. Segmendi neljanda kvartali grupiväline müügitulu oli 1,6 miljonit eurot. Müügitulu kasvas aasta varasemaga võrreldes 10,2%. Kinnisvara segmendi 2022. aasta maksueelseks kasumiks kujunes 11,3 miljonit eurot, kasum vähenes 6,9%. Segmendi neljanda kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 3,2 miljonit eurot. Maksueelne kasum langes võrdlusperioodil 22,2%.

Segmendile olulise müügitulu kasvu andsid eelmise aasta suvel rekonstrueeritud ärikeskuse avamine Lätis, Salaspilsis ning käesoleval aastal Kuldīga keskuses sõlmitud üürileping. Märkimisväärse müügitulu kasvu tõi endaga kaasa võrdlusperioodil tehtud koroonapiirangute aegsed ajutised üürisoodustused. Möödunud aastal lisandus uusi üürnike Tallinna Kaubamaja Galerii ja Tartu Kaubamaja keskuse üüripindadele. Aasta algusest kasvanud kaubanduskeskuste külastatavus hakkas kevadel lähenema pandeemiaeelsele tasemele, kuid teisel poolaastal on taas pidurdunud ja jäänud sarnasel tasemel püsima.

Segmendi lõppenud aasta kasumi vähenemist põhjustasid mitmekordistunud energiahinnad ja Euroopa Keskpanga poolt rahapoliitika karmistamiseks mõeldud euroala intressimäärade tõusust tingitud laenuraha kallinemine. Segmendi neljanda kvartali kasumile avaldas suurimat mõju iga-aastane kinnisvarainvesteeringute õiglasele väärtusele hindamine. Eelnenud aasta varade väärtuse kasv ületas aruandeaasta kasvu, mille tulemusena viimase kvartali kasum kujunes 1,3 miljonit eurot väiksemaks. 2021. aastal müüdi Saare maakonnas asunud kinnistu, mille müügikasum kajastub samuti võrdlusperioodi kasumis.

Grupi kinnisvaraettevõtted on pööranud palju tähelepanu hoonete energiatõhususe parendamisele ja asunud ellu viima Grupi jätkusuutliku arengu strateegiat. Suur roll strateegia elluviimisel on jooksvalt erinevate mitterahaliste andmete kogumisel, mis võimaldab neid analüüsida, siduda rahaliste andmetega ja on vajalik parendusotsute tegemiseks. Ettevõtted on teinud mitmeid investeeringuid tehnosüsteemide energiatarbe täpsemaks mõõtmiseks ja juhtimiseks. Mitmetes keskustes on väljaehitatud automaatne ventilatsioonisüsteemi juhtimissüsteem. Suurem osas keskuste valgustusest on välja vahetatud LED valgustite vastu. Tartu Kaubamaja keskuses on võetud kasutusele ka valgustuse automaatne juhtimine. Suvel valmis Pirita Selveri hoone katusele päikesepark, mille toodetud elektrienergiat kasutatakse peamiselt hoone kohapealse tarbimise katmiseks. Alustatud on arendustöödega päikesepargi rajamiseks Viimsi Keskuse katusele. Päikeseelektrijaamade ehitusvõimaluste uurimist viiakse läbi ka teiste Grupile kuuluvate hoonete osas. 2022. aastal tegi segment investeeringuid jätkusuutlikkuse strateegia raames energiatõhususe tõstmiseks 0,5 miljoni euro ulatuses.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

 31.12.202231.12.2021
VARAD  
Käibevara  
Raha ja pangakontod22 43629 981
Nõuded ja ettemaksed27 20020 673
Varud89 19468 369
Käibevara kokku138 830119 023
Põhivara  
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed299304
Sidusettevõtjad1 7221 745
Kinnisvarainvesteeringud63 62362 690
Materiaalne põhivara 420 600431 263
Immateriaalne põhivara21 72320 284
Põhivara kokku507 967516 286
VARAD KOKKU646 797635 309
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused97 10740 646
Võlad ja ettemaksed111 449111 345
Lühiajalised kohustused kokku208 556151 991
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused190 825238 705
Edasilükkunud tulumaksukohustus5 2994 476
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud458267
Pikaajalised kohustused kokku196 582243 448
KOHUSTUSED KOKKU405 138395 439
Omakapital  
Aktsiakapital16 29216 292
Kohustuslik reservkapital2 6032 603
Ümberhindluse reserv106 981109 543
Jaotamata kasum115 783111 432
OMAKAPITAL KOKKU241 659239 870
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU646 797635 309

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

 IV kvartal 2022IV kvartal 202112 kuud 202212 kuud 2021
     
Müügitulu234 387217 545862 763821 648
Muud äritulud9932 3392 1994 332
     
Müüdud kaupade kulu-166 806-156 096-624 435-607 239
Teenuste kulud-17 235-14 324-63 268-48 874
Tööjõukulud-28 184-25 956-97 458-88 755
Põhivara kulum ja väärtuse langus-9 873-9 932-39 072-38 963
Muud ärikulud-157-464-786-931
Ärikasum13 12513 11239 94341 218
Finantstulud1244
Finantskulud-1 551-1 283-5 197-4 909
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil3727197183
Kasum enne tulumaksustamist11 61211 85834 94736 496
Tulumaks-982-147-5 462-4 480
Aruandeperioodi puhaskasum10 63011 71129 48532 016
Muu koondkasum    
Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse    
Maa ja ehitiste ümberhindlus09 28409 284
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku09 28409 284
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM10 63020 99529 48541 300
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta
(eurodes)
0,260,290,720,79

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000

ManusBors_Kaubamaja_4Q2022_est.pdf