Publicēts: 2015-04-22 12:39:42 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

22.aprīļa valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

Trešdien, 22.aprīlī, tika izsolīti 3 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2018.gada 23.janvārī.

Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 24 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 94,5 milj. EUR un pārsniedza piedāvājumu 3,9 reizes.

Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 0,30% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 0,181%.

Trešdien, 22.aprīlī, notiks arī fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 3 gadu valsts vērtspapīrus (uzdevumi tiks pieņemti līdz plkst.15.00).

         Cieņā
         
         Valsts kase
         Tālr.: 67094222
         Fakss: 67094220
         e-pasts: kase@kase.gov.lv
         www.kase.gov.lv