Published: 2019-06-04 08:01:19 CEST
LHV Group
Börsiteade

AS LHV GROUP ALLUTATUD VÕLAKIRJADE PÕHIPROSPEKTI TEISE LISA REGISTREERIMINE

AS LHV Group teavitab teise lisa registreerimisest 29.10.2018 allutatud võlakirjade programmi põhiprospektile (Põhiprospekt) Finantsinspektsiooni juhatuse poolt. Põhiprospekti teises lisas kajastatakse kavandatava Danske Bank A/S Eesti filiaali eraisikute laenuüksuse omandamise informatsiooni ning täpsustatakse vastavalt ka Põhiprospekti alusel pakutavate allutatud võlakirjade pakkumise põhjuseid ning tulu kasutamist ja kajastatakse muid hiljutisi sündmusi, millest on investoreid börsi vahendusel eelnevalt teavitatud.

Eelnevast tulenevalt on täiendatud ka 22.05.2019 väljakuulutatud ja vahemikus 05.06.2019–21.06.2019 toimuva AS-i LHV Group allutatud võlakirjade avaliku pakkumise (Pakkumine) lõplike tingimuste kokkuvõtte elemente D2 ja E2b ning eesti keelse kokkuvõtte elemente D2 ja E2b.

Põhiprospekti teine lisa koos eesti keelse kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee/ ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee/. Lisaks eelnevale on Põhiprospekti teine lisa kättesaadav Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. LHV allutatud võlakirjade tingimused ning Pakkumise lõplikud tingimused ning kokkuvõtte tõlge eesti keelde on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee/.

Enne LHV allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Põhiprospekti, selle lisade ja pakkumise lõplike tingimustega tervikuna.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee

Manused


1 - Pohiprospekti Lisa 2_Supplement No 2 to the Base Prospectus.pdf
2 - Pohiprospekti taiendatud kokkuvote lisa 2 juurde_ET.pdf
3 - Teise pakkumise loplikud tingimused_Final terms of the bonds Series 2 04.06.2019.pdf
4 - Teise pakkumise loplike tingimuste kokkuvote_Summary of the second issue_ET 04.06.2019.pdf