English Latvian
Publicēts: 2023-10-02 18:11:03 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS DelfinGroup obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Nasdaq Riga valde š.g. 2. oktobrī pieņēma lēmumu ar 2023. gada 3. oktobri uzsākt AS DelfinGroup obligāciju tirdzniecību Nasdaq Riga First North tirgū ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums AS DelfinGroup
Emitenta saīsinātais nosaukums DGR
Vērtspapīra ISIN kods LV0000802718
Vērtspapīra dzēšanas datums 25.02.2026
Nominālvērtība EUR 1 000
Iekļaujamo obligāciju skaits 15 000
Emisijas apjoms EUR 15 000 000
Obligāciju kupona gada likme mainīga 9.00% + 3M EURIBOR
Obligāciju kupona maksājumi Reizi mēnesī, katra mēneša 25. datumā
Biržas tirdzniecības kods DGRBFLOT26FA

AS DelfinGroup obligāciju emisijas noteikumi pieejami šeit.

AS DelfinGroup sertificētais konsultants ir Signet Bank AS līdz pirmajai tirdzniecības dienai.   

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.