Publicēts: 2020-09-29 13:26:11 CEST
Latvenergo
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par padomes lēmumiem

Rīga, 2020-09-29 13:26 CEST -- AS “Latvenergo” padome vakar nolēma sākt pārbaudi par LTV raidījumā “De facto” atspoguļoto informāciju saistībā ar koncerna amatpersonām un notikumiem 2015.gadā, lai pārbaudītu, vai Latvenergo pēdējos gados nav bijusi labvēlīga attieksme pret atsevišķiem uzņēmējiem. Latvenergo padomei pakļautā iekšējā audita un ārējo speciālistu uzdevums būs pārbaudīt informāciju par iepriekšējos gados koncernā veiktajiem iepirkumiem un citiem darījumiem. Lai nodrošinātu pārbaudes procesa neitralitāti, Ā.Žīgurs dosies ikgadējā atvaļinājumā līdz 30.oktobrim. Šajā laikā AS “Latvenergo” izpilddirektora pienākumus pildīs komercdirektors U.Bariss.

TV raidījums vēstīja par 2018.gadā sākto un šī gada augustā pabeigto izmeklēšanu, kurā sākotnēji procesā esošā informācija norādīja uz vairāku personu iespējamu prettiesisku rīcību, tostarp tika izmeklēta AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētāja Ā.Žīgura un bijušā valdes locekļa M.Kuņicka dalība un paustais neformālās sarunās 2015.gadā. No KNAB lēmuma ir zināms, ka pirmstiesas izmeklēšanas laikā nav konstatēts  noziedzīga nodarījuma sastāvs. Saistībā ar šiem notikumiem Latvenergo operatīvā darbība nekādā veidā netiek ietekmēta.

 

Papildu informācija:

Ivita Bidere

AS "Latvenergo"

Preses sekretāre

Tālr.: 29 279 158

ivita.bidere@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.