Published: 2017-08-17 17:15:35 CEST
Lykill fjármögnun hf.
Árshlutareikningur - 6 mán.

Lýsing hf: Árshlutareikningur

Afkoma Lýsingar hf. fyrstu sex mánuði ársins 2017

Stjórn Lýsingar hf. samþykkti árshlutareikning fyrir rekstrartímabilið 1.1.-30.6.2017 þann 17. ágúst 2017.

Helstu lykiltölur árshlutareikningsins eru:

 • Heildar tekjur voru 953 m.kr. og hækkuðu um 2,8% frá sama tímabili árið 2016.
 • Hreinar vaxtatekjur á tímabilinu voru 649 m.kr. sem er 1,9% lækkun frá sama tímabili árið 2016.
 • Rekstrarkostnaður var 522 m.kr. og hækkar um 1,3% frá sama tímabili árið 2016, en að teknu tilliti til einskiptisliðar á árinu 2016 er lækkun rekstrarkostnaðar um 10,5%.
 • Hrein virðisbreyting var jákvæð um 242 m.kr sem er 176 m.kr. aukning frá sama tímabili árið 2016.
 • Hagnaður tímabilsins var 1.480 m.kr. sem er 420% hækkun milli ára, en þar af var  tekjuskattsinneign að fjárhæð 991 m.kr. tekjufærð á tímabilinu en áætlanir félagsins til næstu ára gera ráð fyrir að félagið geti nýtt inneignina á móti skattskyldum hagnaði.
 • Arðsemi eigin fjár var 24,0% á ársgrundvelli.
   
 • Heildareignir í lok tímabilsins voru 29.278 m.kr.
 • Eigið fé var 12.737 m.kr.
 • Reiknað eiginfjárhlutfall (CAD) er 46,3%

 

Frekari upplýsingar um félagið má finna á https://www.lysing.is/lysing/starfsemin/fjarfestatengsl/


Lysing arshlutareikningur samstu 30.06.17.pdf