Publicēts: 2020-04-30 13:48:32 CEST
Baltic Dairy Board
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

SIA Baltic Dairy Board revidēts gada pārskats par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31.decembrī.

2019. gada neto apgrozījums 2 135 568 EUR. Pārskata perioda EBITDA 2019.gadā sasniedza 1 395 028 EUR, neto peļņa 79 094 EUR.

SIA Baltic Dairy Board darbības veids ir konvencionālā un bioloģiskā svaigpiena un to blakusproduktu padziļināta pārstrāde. Tiek  ražots izejmateriāls sviesta, siera, piena proteīna pulvera ražošanai. Uzņēmums specializējās specifisku izejvielu GOS (galakto-oligosaharīdu) ražošanā, kuras paredzētas lietošanā zīdainu un bērnu pārtikas ražošanas kompānijām. Papildus tam uzņēmums ir uzsācis darbību bioloģisko produktu(izejvielu) ražošanā, kā arī pārstrādes pakalpojumu sniegšanā.

 

Pārskata gada kopējais neto apgrozījums bija 2 135 568 EUR.

Bilances vērtība uz 31.12.2019. ir 7 763 818 EUR , kas ir par 9% mazāka nekā 2018. gadā.

 

Uzņēmuma EBITDA 2019.gadā sasniedza 1 395 028 EUR. Pārskata gada neto peļņa ir

79 094 EUR.

 

EBITDA un neto  rezultāts skaidrojams ar vairākiem iemesliem:

  1. pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas 566 035 EUR apmērā,
  2. aprēķinātās finansējuma izmaksas 836 919 EUR apmērā,
  3. uzņēmumam ievērojami samazinājās saistības savstarpēji vienojoties, dzēšot saistības pret saistīto personu 1 757 286 EUR apmērā.
  4. ražotnes darbības noslodze normalizējās un sāka pieaugt ar 2019. gada maiju.

 

 Ņemot vērā 2020. gada pirmā ceturkšņa rezultātus un tirgus attīstības tendences, uzņēmuma valde  prognozē, ka 2020.gadā Uzņēmuma neto apgrozījums varētu būt robežās no 5,5 līdz 7,0 miljoni EUR, savukārt, EBITDA robežās no 1,7 līdz 2,5 miljoni EUR.

 

         Papildu informācija:
         Kaspars Kazāks
         valdes loceklis
         Tālrunis +371 26010072
         E-pasts: kaspars@bdb.lv


Baltic Dairy Board_Gada Parskats ar zinojumu_2019.pdf
KPZ_2019_LV.pdf