Published: 2020-02-21 15:01:00 CET
Energijos Skirstymo Operatorius AB
Kita informacija

CORRECTION: „Energijos skirstymo operatorius“ veiklos rezultatų skelbimo 2020 m. kalendorius

AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333, ISIN kodas – LT0000130023.

Šiuo metu yra vykdomi Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito darbai, kuriuos atlieka UAB „Ernst & Young Baltic“ (toliau – Auditorius). Su Auditoriumi suderinta, kad išvada apie 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį Bendrovei bus pateikta 2020 m. kovo 6 d., atitinkamai audituotos Bendrovės 2019 m. finansinės ataskaitos ir Auditoriaus patikrintas metinis pranešimas bus skelbiamas 2020 m. kovo 6 d.

Bendrovė pateikia atnaujintą 2020 metų investuotojo kalendorių:

2020-02-28   2019 metų 12 mėn. Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei neaudituotas tarpinis pranešimas;

2020-02-28   Preliminarūs 2020 m. 1 mėnesio finansiniai rodikliai;

2020-03-06   Audituotos 2019 metų finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas / Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą;

2020-03-31   Preliminarūs 2020 m. 2 mėnesių finansiniai rodikliai;

2020-04-30   2020 m. 3 mėnesių  tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 3 mėn. pranešimas; 

2020-05-29   Preliminarūs 2020 m. 4 mėnesių finansiniai rodikliai;

2020-06-30   Preliminarūs 2020 m. 5 mėnesių finansiniai rodikliai;

2020-07-31   Preliminarūs 2020 m. 6 mėnesių finansiniai rodikliai;

2020-08-31   2020 m. 6 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinis 6 mėn. pranešimas; 

2020-08-31   Preliminarūs 2020 m. 7 mėnesių finansiniai rodikliai;

2020-09-30   Preliminarūs 2020 m. 8 mėnesių finansiniai rodikliai;

2020-10-30   2020 m. 9 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 9 mėn. pranešimas; 

2020-11-30   Preliminarūs 2020 m. 10 mėnesių finansiniai rodikliai;

2020-12-30   Preliminarūs 2020 m. 11 mėnesių finansiniai rodikliai.

Bendrovė planuoja eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą surengti iki 2020 m. balandžio 30 d.    

 

Daugiau informacijos: „Energijos skirstymo operatorius“ atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas,  +370 617 51616, tomas.kavaliauskas@eso.lt