Avaldatud: 2015-06-16 17:58:45 CEST
Pro Kapital Grupp
Börsiteade

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll ja otsused

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus teisipäeval, 16.06.2015.a. algusega kell 16.00 Ühingu kontoris Põhja pst 21 Tallinn. Üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud 8 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 34 371 167 häält, mis moodustab kokku 63,52% aktsiatega määratud häältest.

 

Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks oli Ühingu 2014 majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamine ja audiitori valimine.

 

 

Korralise üldkoosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused

 

  1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

 

Vastuvõetud otsus:

 

Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ervin Nurmela. Protokollijaks valiti Kristjan Kask

 

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

 

  1. Ühingu auditeeritud 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine

 

Vastuvõetud otsus:

 

Kinnitada Ühingu auditeeritud 2014.a. majandusaasta aruanne

 

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

 

  1. Kasumi jaotamise otsus

 

Vastuvõetud otsus:

 

Ühingu puhaskasum 31. detsembril 2014 lõppenud majandusaastal moodustas 21 380 950 eurot.

 

Kanda 18 423,06 eurot kasumist põhikirjajärgsesse reservkapitali.

 

Kanda 21 362 526,94 eurot kasumist eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu

 

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

 

  1. Audiitori valimine

 

Vastuvõetud otsus:

               

Valida AS Deloitte Audit Eesti Ühingu audiitoriks 2015 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks.

 

Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete auditeerimise eest 2015 majandusaastal makstav tasu summas 52 000 eurot (käibemaksuta).

 

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

 

Korralise üldkoosoleku protokoll on lisatud käesolevale teatele ja see avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel www.prokapital.com hiljemalt 17. juunil 2015.

         Allan Remmelkoor
         Juhatuse liige
         Tel.: 6144 920
         Email: allan.remmelkoor@prokapital.ee


AS Pro Kapital Grupp korralise uldkoosoleku protokoll 16062015.pdf