Paskelbta: 2021-07-23 15:03:00 CEST
Invalda INVL
Akcijų paketo įgijimas ar netekimas

Pranešimas apie AB „Invalda INVL“ balsavimo teisių įgijimą

„Invalda INVL“ pateikia gautą UAB „Lucrum investicija“ pranešimą apie balsavimo teisių įgijimą.

Peržengimo data: 2021-07-21
Peržengimo riba: 25 proc. (tik tiesiogiai valdomų akcijų atžvilgiu; grupės turimi balsai nesikeičia)

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com

 

PriedasPranesimas apie paketo igijima_Lucrum investicija_2021 07_Invalda INVL.pdf