Publicēts: 2021-08-31 20:29:36 CEST
PATA Saldus
Finanšu informācija

AS "PATA Saldus " neauditēts 2021. gada 6 mēnešu finanšu pārskats

AS „PATA Saldus” 2021.gada 6 mēnešu peļņa no saimnieciskās darbības ir 5 220 795 EUR pie neto apgrozījuma 44 228 641 EUR, kas sastāda 6,30 EUR peļņu uz vienu emitēto akciju.

Finanšu pārskatu par 2021. gada 6 mēnešiem skatīt pielikumā.

 

Kontaktinformācija:
 

Valdes priekšsēdētājs Gatis Zommers

Tālrunis: +37163807072
E-pasts: info@patasaldus.lv

 


Parskats_birzai_2021_6 men. LV.pdf
Konsolid.parskats_2021_6men. LV.pdf