Published: 2019-08-15 10:02:06 CEST
Baltika
Börsiteade

AS Baltika aktsiate avaliku pakkumise lõplikud tulemused ja aktsiakapitali suurendamise kandmine äriregistrisse

AS Baltika (registrikood 10144415, aadress Veerenni 24, Tallinn, Eesti) aktsionäride üldkoosolek otsustas 12.04.2019 suurendada aktsiakapitali 50 000 000 uue lihtaktsia väljalaskmise teel. Aktsiate märkimisperiood algas 16.07.2019 kell 10.00 ja lõppes 07.08.2019 kell 14.00. Aktsiate jaotus kinnitati juhatuse otsusega 9.08.2019, mida muudeti juhatuse otsusega 15.08.2019.

AS Baltika aktsiakapitali suurendamine kanti äriregistrisse 13.08.2019. AS Baltika registreeritud aktsiakapitali uus suurus on 5 407 949 eurot, mis on jagatud 54 079 485 aktsiaks nimiväärtusega 0,1 eurot.

AS Baltika teavitas 12.08.2019 avaldatud börsiteatega KJK Fund Sicav-SIF osaluse suurenemisest. Tulenevalt täpsustatud aktsiate jaotusest on KJK Fund Sicav-SIF (ING LUXEMBOURG S.A. AIF ACCOUNT kontol) osalus AS-is Baltika 89,69 protsenti.

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com