Paskelbta: 2021-09-09 13:55:00 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

IUTECREDIT: VIEŠAS IR GALIMAS PRIIMTI OBLIGACIJŲ PASIŪLYMAS

 

NESKIRTA TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI, VISĄ AR DALIMIS PLATINTI AR PUBLIKUOTI JUNGTINĖSE VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE, PIETŲ AFRIKOJE AR JAPONIJOJE AR BET KURIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE, KURIOJE TOKIE VEIKSMAI BŪTŲ NETEISĖTI. GALI BŪTI TAIKOMI KITI APRIBOJIMAI. ŽR. SVARBŲ PRANEŠIMĄ VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS LEIDINIO PABAIGOJE.

2021 m. rugsėjo 6 d., Talinas, Estija „IuteCredit Europe“ („ICE“), lyderiaujanti Europos asmeninių finansų grupė, skelbia viešą Obligacijų (toliau – Pasiūlymas) pasiūlymą, pagrįstą Liuksemburgo finansų priežiūros institucijos CSSF (pranc. „Commission de Surveillance du“) patvirtintu Vertybinių popierių prospektu (toliau – Prospektas) pranc. „Secteur Financier“), taip pat 2021 m. rugpjūčio 30 d. Estijos finansų priežiūros institucijos (FSA), Latvijos finansų priežiūros institucijos, Finansų ir kapitalo rinkos komisijos (FKTK) ir Lietuvos banko. Prospektas buvo paskelbtas įmonės svetainėje adresu https://iutecredit.com/prospectus/ ir Liuksemburgo vertybinių popierių biržos svetainėje (www.bourse.lu). Viešas Obligacijų pasiūlymas bus teikiamas tik Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje bei Vokietijoje, bet ne jokiose kitose jurisdikcijose.

Instituciniai investuotojai gali pateikti savo užsakymus:

Šiauliu bankas AB

Domas Klimavičius, +370 5203 2266, domas.klimavicius@sb.lt

Redgate Capital AS

Robert Jäger, +372 5647 7510, robert.jager@redgatecapital.eu

Janis Dubrovskis, +371 2917 8878, janis.dubrovskis@redgatecapital.eu

Dinas Petrikas, +370 6824 3474, dinas.petrikas@redgatecapital.eu

Signet Bank AS

Edmunds Antufjevs, +371 6708 1058, edmunds.antufjevs@signetbank.com

 

Pagrindinės Pasiūlymo sąlygos

„IuteCredit“ viešai siūlo iki 500 000 Obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 eurų, terminas iki 2026 m. spalio 6 d., o metinė palūkanų norma 9,5–11,5 %, kurią mokėti reikia kas pusmetį. „IuteCredit“ pasilieka sau teisę atšaukti Pasiūlymą. Siūlomų Obligacijų kaina: 100 eurų už vieną obligaciją. Obligacijos yra registruotos „Clearstream Banking S.A“, CSD, Liuksemburgas, pagal ISIN kodą XS2378483494. Obligacijų sąrašas numatomas Frankfurto ir „Nasdaq Tallinn“ vertybinių popierių biržos reguliuojamose rinkose.

Obligacijų priėmimo laikotarpis prasideda 2021 m. rugsėjo 6 d. 10.00 val. EEST ir baigiasi 2021 m. rugsėjo 24 d. 15.30 val. EEST. Pasiūlymu siekiama pritraukti profesionalius ir mažmeninius investuotojus Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje bei Vokietijoje.

Aukciono taisykles rasite priede.

Obligacijos sukuria tiesioginius, bendruosius, besąlyginius, neužtikrintus ir pirmumo teise vykdomus Emitento įsipareigojimus. Obligacijos visada bus klasifikuojamos pari passu vienodai tarp visų dabar esamų ir ateityje būsimų Emitento pirmumo teise vykdomų įsipareigojimų ir bus laikomos svarbesnėmis už visas esamas ir būsimas subordinuotas vertybinių popierių skolas.

Išsamesnės informacijos galite rasti Prospekte arba Prospekto santrumpoje.

Pasiūlymas laikotarpių lentelė

Priėmimo laikotarpis prasideda 2021 m. rugsėjo 6, 10 val. EEST
Priėmimo laikotarpis baigiasi 2021 m. rugsėjo 24 d., 15.30 val. EEST
Pasiūlymo rezultatai skelbiami 2021 m. rugsėjo 27 d. arba panašiu laiku
Pasiūlymo įsigalėjimas 2021 m. spalio 6 d. arba panašiu laiku
Pirmoji įsigijimų diena 2021 m. spalio 6 d. arba panašiu laiku

„IuteCredit“ Obligacijų listingavimas ir leidimas prekiauti

„IuteCredit“ pateikė „Nasdaq Tallinn AS“ prašymą įtraukti į „Nasdaq Tallinn“ vertybinių popierių biržos Baltijos obligacijų sąrašą bei leisti prekiauti, ir pateikė prašymą Frankfurto vertybinių popierių biržai dėl „Deutsche Börse“ obligacijų segmento įtraukimo ir leidimo prekiauti Obligacijomis pagal Bendrąjį standartą. Numatoma įtraukimo į sąrašą ir leidimo prekiauti data yra 2021 m. spalio 6 d.

Nors ir bus dedamos visos pastangos, kad Obligacijos būtų įtrauktos į sąrašą ir į prekybą, „IuteCredit“ negali užtikrinti, kad tai bus padaryta.

Prospekto ir obligacijų sąlygų prieinamumas

Prospektas ir Prospekto santrumpa buvo paskelbti, ir juos galima gauti elektronine forma iš įmonės svetainės adresu https://iutecredit.com/prospectus/ arba iš Liuksemburgo vertybinių popierių biržos svetainės (www.bourse.lu). Taip pat Prospektą, jo santrumpą ir vertimą į anglų kalbą galima rasti „Nasdaq Tallinn“ vertybinių popierių biržos informacinėje sistemoje. „IuteCredit“ Obligacijų sąlygos buvo paskelbtos, o jas galima gauti elektronine forma iš „IuteCredit“ svetainės adresu https://iutecredit.com/prospectus/.

Prieš investuojant į „IuteCredit“ Obligacijas, paprašysime jūsų susipažinti su Prospektu, obligacijų sąlygomis ir Pasiūlymo sąlygomis, o prireikus, pasikonsultuoti ir su ekspertu.

Kontaktai:

IuteCredit

Kristel Kurvits, vyriausias finansininkas (finansų direktorius)

El. paštas: kristel.kurvits@iutecredit.com

Telefonas: +372 50 88 77 0

 

„Aalto Capital“ (santykiai su investuotojais)

Sven Pauly, konsultantas

El. paštas: sven.pauly@aaltocapital.com

Telefonas: +49 89 898 67 77 0

 

Apie „IuteCredit“:

„IuteCredit“, įkurta 2008 m., yra pirmaujanti Europos asmeninių finansų bendrovė. Grupė specializuojasi vartojimo kreditų teikime per 100 proc. dukterinių įmonių, naudojančių nuosavą kapitalą ir paskolų kapitalą. Šiuo metu „IuteCredit“ aptarnauja klientus Moldovoje, Albanijoje, Šiaurės Makedonijoje ir Bulgarijoje bei Bosnijoje ir Hercegovinoje.

„IuteCredit“ paskolos yra neužtikrintos vartojimo paskolos, kurių grąžinimo terminas yra nuo 1 mėnesio iki 36 mėnesių, ir paskolos automobiliui, kurių grąžinimo terminas iki 60 mėnesių.

„IuteCredit“ misija yra sukurti nepaprastą patirtį asmeninių finansų srityje viršijant klientų lūkesčius.

www.iutecredit.com

SVARBI INFORMACIJA

Čia pateikta informacija nėra skirta visiškai ar iš dalies, tiesiogiai ar netiesiogiai išleisti, publikuoti ar platinti Jungtinėse Valstijose, Australijoje, Kanadoje, Honkonge, Japonijoje, Naujojoje Zelandijoje, Pietų Afrikoje ar kitose šalyse bei kitomis aplinkybėmis išleisti, paskelbti ar platinti, kai tokie veiksmai būtų neteisėti. Čia pateikta informacija nėra pasiūlymas parduoti ar pasiūlymas pirkti, taip pat obligacijos nebus parduodamos jokioje jurisdikcijoje, kurioje toks pasiūlymas, raginimas ar pardavimas būtų neteisėti prieš registraciją, o atleidimas nuo registracijos ar kitų sąlygų reguliavimas priklauso nuo bet kurios tokios jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymų. Asmenys, kurie gaus šį pranešimą, privalo apie save informuoti ir laikytis visų taikomų apribojimų.

Šis pranešimas nėra vertybinių popierių pasiūlymas parduoti JAV. Obligacijos nebuvo įregistruotos ir nebus registruojamos pagal Vertybinių popierių įstatymą arba pagal galiojančius bet kurios JAV valstijos vertybinių popierių įstatymus, ir negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai siūlomos ar parduodamos JAV arba JAV asmenų naudai, išskyrus atvejus, kai taikytina išimtis ar sandoris, kuriam netaikomi Vertybinių popierių įstatymo registracijos reikalavimai.

Šis pranešimas nėra prospektas pagal Direktyvą 2003/71/EB su pakeitimais („Prospekto direktyva“) ir nėra viešas vertybinių popierių pasiūlymas bet kurioje Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje (toliau – EEE).

Šis pranešimas nėra viešas obligacijų pasiūlymas Jungtinėje Karalystėje. Jungtinėje Karalystėje nebuvo patvirtintas ir nebus patvirtintas joks prospektas dėl obligacijų. Atitinkamai šis pranešimas nėra platinamas ir negali būti perduotas plačiajai Jungtinės Karalystės visuomenei. Šis pranešimas, kaip finansinis skatinimas, gali būti platinamas ir yra skirtas tik (i) asmenims, esantiems už Jungtinės Karalystės ribų, arba (ii) investicijų specialistams, kuriems taikoma 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 19 straipsnio 5 dalies (Finansinis skatinimas) 2005 m. įsakymas (toliau – Įsakymas) arba (iii) didelėms tikrosios vertės įmonėms ir kitiems asmenims, kuriems jos gali būti teisėtai perduotos, ir kuriems taikomi Įsakymo 49 straipsnio 2 dalies a–d punktai (visi tokie asmenys, nurodyti i, ii ir iii punktuose, kartu vadinami „atitinkamais asmenimis“). Bet koks kvietimas, pasiūlymas ar susitarimas pasirašyti, pirkti ar kitaip įsigyti tokių vertybinių popierių bus vykdomas tik su Atitinkamais asmenimis. Bet kuris asmuo, kuris nėra Atitinkamas asmuo, neturėtų imtis jokių veiksmų ar kliautis šiuo pranešimu ar bet kuria jo turinio dalimi.

TIK PROFESIONALŪS INVESTUOTOJAI – tikslinė gamintojo rinka (MIFID II produktų valdymas) yra tik atitinkamos sandorio šalys ir profesionalūs klientai (visų platinimo kanalų). Nėra parengtas PRIIP pagrindinės informacijos dokumentas (KID), nes obligacijos nėra supakuoti produktai ir bus siūlomos tik reikalavimus atitinkančioms sandorio šalims ir profesionaliems klientams.

 


IuteCredit-Prospectus-Summary-LT.pdf
Iute_Credit_Bonds_auction_Rules_SAB.pdf
IuteCredit Prospectus.pdf