English Lithuanian
Paskelbta: 2021-11-26 16:00:00 CET
Vilniaus Baldai
Metinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2021 metų audituota metinė informacija

Pateikiamos AB "VILNIAUS BALDAI" audituotos konsoliduotos ir bendrovės 2021 metų, pasibaigusių 2021 m. rugpjūčio 31d., finansinės ataskaitos.

Pridedama:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. Nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis konsoliduotas pranešimas, konsoliduotos ir bendrovės 2021 metų, pasibaigusių 2021 m. rugpjūčio 31 d., finansinės ataskaitos.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel +370 (5) 2525700

PriedaiAB VILNIAUS BALDAI konsoliduotos ir bendroves finansines ataskaitos uz 2021 m. pasibaigusios 2021 rugpjucio 31 d.pdf.pdf
Atskaitingu asmenu patvirtinimas 2021.pdf