Paskelbta: 2020-12-23 08:00:00 CET
Vilniaus Baldai
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2021 finansinių metų trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2021 finansinių metų trijų mėnesių pardavimai sudarė 24 480 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 21 348 tūkst. EUR).

Grupės 2020 finansinių metų trijų mėnesių grynasis pelnas siekė 1 852 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 1 562 tūkst. EUR).

Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 3 153 tūkst. EUR, prieš metus buvo 2 407 tūkst. EUR.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel +370 (5) 2525700

PriedaiSutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2021 m. tris menesius pasibaigusius 2020m. lapkricio 30 d.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas_2021_IQ.pdf