English
Published: 2022-12-12 13:44:09 CET
PFA Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2022 i Investeringsforeningen PFA Invest

Vi har beregnet forventede udbytter for regnskabsåret 2022 på baggrund af foreløbige regnskabstal. Beregningerne er baseret på data pr. 2. december 2022.

De forventede udbytter i Investeringsforeningen PFA Invest er foreløbige og kan ændre sig indtil der foreligger et endeligt årsregnskab for 2022. De endelige udbytter vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens generalforsamling den 29. marts 2023.

Afdeling Samlet forventet udbytte i kr. pr. andel
Mellemlange ObligationerIPI0110,10
KreditobligationerIPI0050,00
Indeks High YieldIPI0160,00
Indeks Investment GradeIPI0170,00
Danske AktierIPI00315,50
Globale AktierIPI0040,00
Balance AAIPI0140,00
Balance AIPI0083,60
Balance BIPI0066,50
Balance CIPI0107,30

Udbytterne vil fragå afdelingernes indre værdi den 13. februar 2023 med valør den 15. februar 2023. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger, inklusive ret til aconto-udbytte er den 10. februar 2023. Første dag for handel med de enkelte afdelinger, eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 13. februar 2023.

Aconto-udbytte forventes udbetalt efter bestyrelsesmøde den 10. februar 2023. Der kan læses yderligere herom på www.pfainvest.dk.

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling.

Du kan læse mere om beregningen af udbytter på investeringsforeningens hjemmeside: https://pfainvest.dk/forside/investorinformation/udbytteberegner/

Med venlig hilsen
PFA Asset Management