Avaldatud: 2021-03-08 06:43:26 CET
Inbank
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

Muudatused Inbank AS-i nõukogus

Inbank AS-i nõukogu teeb 30. märtsil 2021 toimuval üldkoosolekul aktsionäridele ettepaneku valida alates 31. märtsist kolmeks aastaks nõukogusse Jan Andresoo ja Taavi Kotka.

Ühtlasi tehakse üldkoosolekule ettepanek pikendada nõukogu liikmete Rain Rannu, Raino Paroni, Roberto de Silvestri ja Triinu Reinoldi volitusi tagasiulatuvalt alates nende volituste lõppemisest 23. märtsil 2021 ning edasiulatuvalt järgmiseks kolmeks aastaks alates otsuse vastuvõtmisest.

Muudatuste eesmärk on toetada Inbanki uut juhtimisstruktuuri ja rahvusvahelist kasvu. Selleks plaanib Inbanki nõukogu valida 31. märtsil 2021 ettevõtte juhatuse esimeheks ja uueks tegevjuhiks Priit Põldoja. Seoses nõukogu esimeheks asumisega kutsutakse Inbank AS-i juhatuse esimehe kohalt tagasi Jan Andresoo.

Nõukogu esimehe Priit Põldoja sõnul tahab Inbank nõukogu ja juhatuse koosseisu muudatusega toetada ühelt poolt rahvusvahelist kasvu ja innovatsiooni ning teisalt tagada, et uus riikideülene organisatsioonistruktuur efektiivselt toimiks.

„Inbanki asutamisest peale oleme Janiga rakendanud oma teadmisi ja kogemusi just neis valdkondades, milles me oleme kõige tugevamad. Vaadates Inbanki ees seisvaid väljakutseid saime aru, et hetkel on parim lahendus minul keskenduda organisatsiooni arendamisele ja skaleerimisele ning Janil keskenduda toote innovatsioonile ja rahvusvahelisele kasvule. Asutajatena jätkame koostööd panga strateegia kujundamisel, lihtsalt meie rollid vahetuvad,“ sõnas Põldoja.

Põldoja sõnul aitab IT-visionääri, ettevõtja ja start-up-investori Taavi Kotka liitumine tugevdada Inbanki nõukogu tehnoloogiaalast kompetentsi. „Taavil on tehnoloogiaettevõtete juhtimisel ja piiriüleste majandusmudelite skaleerimisel suurepärane kogemus, mida saame edukalt Inbankis rakendada,“ ütles Põldoja.

Start-up-kogukonna esindajana näeb Taavi Kotka Inbankil suurt potentsiaali uut tüüpi rahvusvaheliselt edukate fintech-toodete ja -teenuste disainimisel. „Inbankil on start-up’ilik mõtteviis ja juhtimisstiil, tänu millele ollakse valmis turu muutuvatele vajadustele kiiresti reageerima. Sümbioos selle ja hetkel väga huvitavas arengufaasis oleva fintech-valdkonna vahel on minu jaoks põnev väljakutse,“ sõnas Kotka.

Taavi Kotka juhib alates 2018. aastast India suurima telekomiettevõtte Jio R&D keskust Eestis. Aastatel 2000–2012 osales ta regiooni ühe suurima tarkvaraettevõtte Webmedia (tänase nimega Nortal) üles ehitamisel. Seal tegutsemise eest pälvis ta 2011. aastal koos Priit Alamäega EY Eesti Aasta Ettevõtja tiitli. 2013–2017 töötas Taavi Kotka Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantslerina, osaledes e-residentsuse kontseptsiooni väljatöötamisel. Taavi Kotka on aktiivne ingelinvestor ning panustab tehnoloogiaalasesse haridus- ja teadustegevusse. Ta on tüdrukute tehnoloogia- ja robootikahariduse taseme tõstmisega tegeleva MTÜ Unicorn Squad asutaja. Tema mahukasse start-up-portfelli kuulub 27 ettevõtet, sealhulgas Bolt, Starship Technologies, Transferwise, Veriff ja Salv. 2016. aastal pälvis Taavi Kotka Eesti Vabariigi Valgetähe III klassi teenetemärgi.

Taavi Kotkaga seotud äriühingule kuulub 6500 Inbanki aktsiat.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 3800 aktiivset koostööpartnerit ja 690 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Merit Arva
Inbank AS
korporatiivkommunikatsiooni juht
merit.arva@inbank.ee
+372 553 3550