Offentliggjort: 2017-08-21 11:50:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden
Selskabsmeddelelse nr. 77, 2017 - Debitormassens sammensætning i Nordea Kredit (CK 92)
Månedlige oplysninger om debitormassens sammensætning i Nordea
Kredit
offentliggjort med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav
om
offentliggørelse.
Nordea Kredit offentliggør hermed de månedlige oplysninger
om debitormassens
sammensætning for alle konverterbare obligationsserier.
Oplysningerne er
omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens
§ 27a, stk. 1.
Oplysningerne er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via
Københavns
Fondsbørs/OMX.
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Terese
Dissing
Tlf. : 55 47 31 56

 


debmas20170818.xml