Offentliggjort: 2016-01-08 12:45:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 3, 2016 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit- aktieselskab
I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit
Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. april 2016 gennemføres en
elektronisk auktion i
februar 2016.
Nordea Kredit refinansierer
rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og
auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen        
Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens
             
auktionsdelmarked.
             Ved auktionen anvendes det
hollandske
             auktionsprincip og auktionstypen "hidden
call". Det
             indebærer, at alle bud over skæringskursen
vil blive
             afregnet det fulde beløb til
skæringskursen. For bud
             på skæringskursen kan der
blive tale om pro rata
             tildeling. Alle bud under
skæringskursen vil ikke få
             nogen
tildeling.
Auktionsperiode          Fra den 9. februar til og med den 11.
februar 2016.
Beløb           De udbudte mængder samt fordeling på
dage forventes
             offentliggjort i uge 5, 2016.
Valør  
         1. april 2016.
Deltagere         Bud kan afgives af
alle med adgang til det danske
             obligationsmarked på
NASDAQ Copenhagen.
             Bud kan også afgives til Nordea
Markets.
             Kontaktpersoner er Bjarne Hammeken på
telefon 3333
             1707 og Kim Bek Petersen på telefon 3333
1644.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury
& ALM,
Peter Brag på telefon 3333 1663 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon
3333
1626.
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf